Siirry suoraan sisältöön

Markkinatietoa

kotimaasta, EU:sta ja maailmalta

VILJAMARKKINAT JA RISKINHALLINTA

Sivustolle on koottu materiaaleja viljamarkkinoista sekä riskinhallinnasta.

Vilja- ja öljykasvimarkkina-analyysit

Vyr julkaisee elokuusta alkaen kuukausittaisen markkina-analyysin kansainvälisistä vilja- öljykasvimarkkinoista. Analyysi perustuu Matifin ja Chicagon futuurihintoihin. Lisäksi esitetään yleisiä markkinoiden hintaindikaatiota Itämeren alueen satamahinnoista. Markkinoita tarkastellaan sekä perustekijöiden (sadot, varastot yms.) että futuurihintojen teknisten tekijöiden (keskiarvot, trendit, tasot) näkökulmasta. Tavoitteena on lisätä jäsenistön sekä aiheesta kiinnostuneiden yleistä markkinatietoutta ja antaa ideoita erityisesti markkinoiden hintariskien hallintaan. 

Osa termistöstä on avattu VYR:n viljakaupan ja sopimusviljelyn oppaassa

Analyysin tekijä Taneli Rytsä työskentelee Commodity Brokerina Northstarsilla.

Viljamarkkinariskit ja niiden hallinta

KEVILI:n Janno Toomet käy läpi Viron viljamarkkinoiden kehityksetä ja maan yleisimmistä viljelysopimustyypeistä. Tästä jatkaa SLC:n asiamies Rikard Korkman kertoen markkinariskien tunnistamisesta ja niiden hallinnasta. 

Estonian cereal market and contracts Janno Toomet, KEVILI

Viljamarkkinariskit ja niiden hallinta Rikard Korkman, SLC

Sopimustuotanto viljaketjussa

Sopimustuotanto on viljelijän ja ostajan välinen, molempia sopimusosapuolia hyödyttävä kumppanuussuhde, jolla tuotantoa voidaan ohjata asiakas- ja markkinalähtöisempään suuntaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että viljelysopimukset ovat viljan ostajien väline ilmaista kysyntää ja ohjata tuotantoa niin kotimaan käytön kuin vientimahdollisuuksienkin mukaan. Tarjonnan ohjauksessa voi olla kysymys niin eri viljalaji kuin -lajiketasoisesta informaatiosta, mutta myös tuotettavan laadun ja viljelytoimenpiteiden ohjaamisesta.

Materiaaleisse esitellyt sopimusmallit, sopimuskaudet ja sopimushinnat pohjautuvat 18.6.2021 tilanteeseen. Ajankohtaiset tiedot on tarkistettavissa suoraan toimijoilta.

Ravintoraisio, Minna Oravuo Hankintapäällikkö

Fazer Mylly, Tero Hirvi Viljanhankintajohtaja

A-Rehu, Taneli Marttila Hankintapäällikkö

Avena Nordic Grain, Perttu Korolainen Hankintapäällikkö

Hankkija, Tarmo Kajander Johtaja – Viljakauppa ja raaka-aineet 

Koulutusmateriaalit ovat osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Vauhtia Viljaketjuun -hanketta.