Siirry suoraan sisältöön

Hankekausi 2022-2025

VYR ry toteuttaa vuosina 2022-2025 Viljaketjun kehittämis- ja tiedotushanke 2025:ä , joka on Ruokaviraston Ruokaketjun toiminnan edistämishanke.

Hankkeen tavoite ja tehtävät (1.12.2022-31.7.2025)

Viljaketjun kehittämis- ja tiedotushankkeen 2025 päätavoitteina on edistää suomalaisen peltokasvisektorin kestävyyttä, viljan uusien markkinavaatimusten täyttymistä sekä hakea ratkaisuja sektorin ajankohtaisiin laatukysymyksiin ja -haasteisiin. Hankkeen keskeisin konkreettinen tavoite on ottaa Suomessa käyttöön kestävän viljaketjun todentamisjärjestelmä. Todentamisjärjestelmällä pyritään sekä todentamaan että lisäämään viljaketjun kestävyyttä. Todentamisjärjestelmän käyttöönotolla pyritään vastaamaan viljamarkkinoiden uusiin ja yleistyviin markkinavaatimuksiin kansainvälisesti ja kansallisesti. Lisäksi viljan laadunedistämisen osalta tavoitteena on edistää rukiintuotannon torajyvänhallintaa ja vähentää torajyvästä ja torajyväpahkojen sisältämästä ergotalkaloideista aiheutuvia ongelmia ja haittoja. Torajyvänhallinnan edistämisellä tavoitellaan koko kotimaisen ruisketjun vahvistumista ja ennen kaikkea hyvälaatuisen ruisraaka-aineen toimitusvarmuutta. Kolmantena erillisenä tavoitteena on kerätä tietoa maatalouskäyttöön soveltuvista kierrätysravinteista ja niiden soveltuvuudesta elintarviketeollisuuden vaatimuksiin. Tiedonkeräämisen lisäksi tavoitteena on edistää lisätä vuorovaikutusta alan tärkeimpien toimijoiden välillä. Viime kädessä tavoitteet liittyvät kierrätysravinteiden käytön lisäämisen mahdollisuuksien ja tärkeimpien käytön lisäämistä estävien tai hidastavien pullonkaulojen tunnistamiseen. Kierrätysravinteista erityisesti yhdyskuntapuhdistamolietepohjaisiin kierrätysravinteisiin liittyy paljon avoimia kysymyksiä ja käytön lisäämisen haasteita.

Hanketoimet on jaettu kolmeen työpakettiin:

  • Kestävän viljaketjun todentamisjärjestelmän käyttöönotto Suomessa
  • Viljan laadun hallinta
  • Kierrätysravinteet viljaketjussa

VYR:n kaksihenkinen sihteeristö toteuttaa käytännön toimintaa tiiviissä yhteistyössä jäsenistön kanssa. Lue lisää toiminnastamme vasemmalla olevien valikoiden takaa.