Siirry suoraan sisältöön

Spannmålsbranschens samarbetsgrupp, VYR

Vad är VYR?

VYR är den gemensamma organisationen för den finländska spannmåls- och oljeväxtkedjan. Ursprungligen grundades VYR  under jord- och skogsbruksministeriet på 2003. Den nya föreningen, Spannmålsbranschens samarbetsgrupp VYR  r.f., tog över  styrelsen på 2014. Verksamheten finansieras av medlemmar och staten.

VYRs målsättning är att utveckla finländska spannmåls-, olje- och proteinväxt-kedjans verksamhetsförutsättningar och lönsamhet samt att fungera som kedjans sammanhållande forum. VYRs aktiviteter genomförs i samarbete med medlemmar och andra intressentgrupper, inklusive jord- och skogsbruksministeriet.

VYRs sekretariat förverkligar verksamheten. Sekretariats kontaktinformation hittas här. Branschens experter från organisationens olika kretsar deltar i arbetsgrupper och i utarbetandet av guider.

VYR har en styrelse, listan av medlemmar hittas här. VYR har fyra arbetsgrupper som fokuserar på följande frågor: spannmålsmarknaden, utveckling av odling, säkerhet och ekospannmålskedjan. 

VYR har över 40 medlemmar: producenter (MTK, SLC), industrin för produktionsinsatser, spannmålshandel, spannmåls- och oljeväxtindustri, bagerier,  forskning, rådgivning. Listan på VYRs medlemsorganisationer hittas under logobilder.

Vad gör VYR?

VYRs sekretariat samlar in information om spannmåls- och oljeväxtmarknaden i Finland, Europa och från andra marknaden till VYRs websidor och till Viljaviesti -nyhetsbrevet (nästan varje vecka). Inhemska priser samlas i en tabell varje måndag och den kan hittas här. Än så länge finns all marknadsinformation på våra websidor på finska.

Odlingsguider mm. material till jordbrukare avfattas med hjälp av branschens experter (plansch, broschyrer, nätböcker).

VYR följer upp den nationella spannmålsstrategin (2012-2020) och beställer övriga sektorns uppföljningsrapporter.

VYR organiserar också seminarier för jordbrukare och spannmålskedjan samt beställer förfrågningar om jordbrukarnas avsikter att så på våren.

Läs mer

Hustavlor och andra guider på svenska