Siirry suoraan sisältöön

Viljelytietoa

Huoneentauluja, tilastoja ja turvallisuusseurantaa

Puitavien peltokasvien hyvät tuotanto- ja varastointitavat – ohjeisto

Puitavien peltokasvien hyvät tuotanto- ja varastointitavat -ohjeisto on laadittu vastaamaan markkinoiden ja lainsäädännön asettamiin raaka-aineiden teknisiin ja hygieenisiin laatuvaatimuksiin.

Ohjeiston on laatinut Vilja-alan yhteistyöryhmän jäsenistöstä koostuva työryhmä, jossa koko viljaketju on laajasti edustettuna. Työryhmän puolesta oppaan kirjoitustyöstä on vastannut Sari Peltonen ProAgria Keskusten liitosta.

Puitavien peltokasvien hyvät tuotanto- ja varastointitavat -ohjeistossa tuodaan esiin hyviä suomalaisia käytäntöjä, joilla varmistetaan sadon puhtaus, hyvä tekninen ja hygieeninen laatu sekä jäljitettävyys. Ohjeisto toimii perusmuistilistana laadukkaan raaka-aineen tuottamisessa. Ohjeistoa hyödynnetään myös teollisuuden ja kaupan sopimustoiminnassa.