Siirry suoraan sisältöön

Uutisia viljaketjusta

FSA-kestävyystyökalu

SAI Platformin FSA-työkalu osoittaa tuotannon kestävyyden tarkistuslistan avulla. Kysymykset pohjautuvat normaaliin, hyvään viljelykäytäntöön. FSA-työkalu otetaan Suomessa käyttöön mallasohralla 2024.

Mikä on FSA?

FSA (Farm Sustainability Assesment) on maatalouden kestävän kehityksen työkalu, joka osoittaa tuotannon kestävyyden tarkistuslistan avulla. FSA:n taustalla on Sustainable Agriculture Initiative Platform (SAI Platform), joka on voittoa tavoittelematon maatalouden kestävän kehityksen organisaatio.

FSA-verifiointi otetaan käyttöön suomalaisessa mallasohraketjussa 2024. Yrityksistä mukana ovat suurimmat mallasohran ostajat Viking Malt ja Hankkija. Yritys voi sisällyttää verifiointiin myös toisen viljan, jolloin siitä sovitaan viljelijän kanssa erikseen. Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR toimii FSA-koordinaattorin roolissa.

FSA sisällytetään viljelysopimuksiin. Mikäli FSA:sta ei ole mainintaa viljelysopimuksessa, voi yritys olla viljelijään yhteydessä ja kysyä tältä suostumusta osallistua FSA-ohjelmaan.

Miksi FSA?

Suuret kansainväliset mallasohran ja maltaan ostajat haluavat varmistua siitä, että heidän ostamansa raaka-aine on kestävästi ja vastuullisesti tuotettua. Elintarviketeollisuuden yritysten yhdessä perustama organisaatio SAI Platform on luonut yhtenäisen työkalun eli tarkistuslistan, jolla voidaan kattavasti mitata ja todentaa tuotannon kestävyyttä eri viljelykasveilla ja eri puolilla maailmaa.

Suomessa jo kotimaan sekä EU-lainsäädäntö asettavat kasvinviljelylle korkeat vaatimukset. FSA:n avulla voidaan konkreettisesti todentaa ja dokumentoida tuotannon kestävyyttä. FSA-verifioinnin kautta pystymme todistamaan, että mallasohran viljely on kestävää ja vastuullista. Näin luomme lisäarvoa Suomessa tuotetulle mallasohralle.

Miten FSA-verifiointi toteutetaan?

 • FSA-verifiointiin sitoudutaan viljelysopimuksella.
 • Ensimmäisen vaiheen auditointiin valitaan sattumanvaraisesti noin 40 viljelijää. Viljelijän kanssa käydään puhelimitse läpi tarkistuslista ja huomioitavat kohteet.
 • Noin neljäsosa itseauditointiin osallistuneista viljelijöistä valitaan satunnaisotannalla toiselle auditointikierrokselle. Tilalla suoritettava auditointi kestää noin puoli päivää.
  • Huom. Ei kannata pelästyä, jos tilasi valikoituu auditointiin. Kyseessä ei ole tilatarkastus. Tarkoituksena on mitata mallasohran tuotannon kestävyyttä.
 • Tarkistuslista koostuu 109 kysymyksestä, jotka jakautuvat kolmeen tasoon: välttämätön, perus ja edistyksellinen. Kysymykset pohjautuvat normaaliin, hyvään maatalouskäytäntöön. Käytännössä suuri osa kysymyksistä tulee katetuksi jo Suomen lainsäädäntöä noudattamalla.
 • SAI Platform myöntää vastausten perusteella yritykselle FSA-verifikaatin (pronssi, kulta tai hopea).
 • Verifiointi on voimassa 3 vuotta.

Puhelinkeskustelu eli itseauditointi

 • Vastataan tarkistuslistan kysymyksiin yhdessä ostavan yrityksen tai VYR:in edustajan kanssa.
 • Tilan toimintaa tarkastellaan vain ohjelmassa mukana olevien kasvien osalta.
 • Käydään läpi myös kasvinsuojeluaine- ja lannoitevarastojen sekä polttoainesäiliöiden sijoituspaikat mahdollista tila-auditointia varten.
 • Puhelinkeskustelun kesto on maksimissaan yksi tunti. 

Mahdollinen tila-auditointi

 • Auditoija sertifiointiyrityksestä tekee tarkistuskäynnin.
 • Käydään läpi tarkistuslista kokonaisuudessaan, oleelliset asiakirjat ja kohteet (kuten puhelinkeskustelussa).
 • Ostavan yrityksen tai VYR:in edustaja tai neuvoja on tilakäynnillä mukana ja viljelijän apuna.
 • Tilakäynti kestää noin puoli päivää.

Tilakäynnin tehtävälista

 • Viljelysuunnitelma ja lohkokirjanpito (mallasohran ja mahdollisesti muiden mukana olevien kasvien osalta)
 • Viljavuusanalyysit
 • Monimuotoisuussuunnitelma
 • Kasvinsuojelututkinto
 • Kasvinsuojeluruiskun testaustodistus
 • Mahdollinen ensiapukoulutustodistus
 • Kasvinsuojeluaine- ja lannoitevarastot  
 • Polttoainesäiliöiden sijainti

Esimerkkejä kysymyksistä

 • Otatteko säännöllisesti maanäytteitä?
 • Onko ensiapupakkaus aina saatavilla? Onko tilallanne ensiaputaitoisia henkilöitä?

SAI Platform on kestävän maatalouden johtava organisaatio, joka perustetiin 2002. SAI Platformilla on 180 jäsenyritystä eri puolilla maailmaa. Viljelijäryhmien kautta verifioituja tiloja on maailmanlaajuisesti yli 350 000.