Siirry suoraan sisältöön

Viljelytietoa

Huoneentauluja, tilastoja ja turvallisuusseurantaa

Viljapassi

Viljapassi on viljalähete/kuormakirja, joka laadittu Vilja-alan yhteistyöryhmässä yhteistyössä viljakaupan, teollisuuden ja muiden viljasektorin toimijoiden kanssa.

Viljapassia käytetään tietojen siirrossa, kun viljaerä myydään ja se toimitetaan tilalta vastaanottajan varastoon. Sitä voidaan käyttää myös öljy- ja palkokasvien toimituksissa, vaikka se ei lomakkeen nimestä käykään ilmi.

Viljapassi otettiin käyttöön syksyllä 2013. Keväällä 2014 viljapassiin tehtiin pieniä muutoksia koskien luomuviljaa ja luomuviljan myyjiä. Lomakkeeseen ei tehty muutoksia keväällä 2015, joten sama lomake palvelee myös kaudella 2015/16.

Viljapassilla korvataan yritysten toisistaan poikkeavia viljalähetteitä ja yhtenäistetään käytäntöjä.

Tiedot viljaerästä tuottajalta loppukäyttäjälle saakka

Viljapassi sisältää tietoja toimitettavasta vilja-, öljykasvi- tai valkuaiskasvierästä ja sen tuotannosta, varastoinnista ja kuljetuksesta. Samoja tietoja on kysytty myös nykyisin käytössä olevilla viljalähetteillä.

Viljelijä ja kuljettaja täydentävät lomakkeelle tietonsa

Käytännössä lähes aina viljelijä saa Viljapassin esitäytettynä viljan ostajataholta, mikäli yritys on ottanut Viljapassin käyttöön. Viljelijä täydentää tiedot tuotantoon liittyen ja kuljettaja kuljetukseen liittyvät tiedot sekä tiedot edellisistä lasteista. Kuorman vastaanottaja kuittaa kuorman vastaanotetuksi, kun kuorma toimitetaan perille.

Viljapassiin liittyvät käytännöt voivat hieman vaihdella yrityksittäin ja kukin taho ohjeistaa osaltaan Viljapassin täytössä.

Monta eri käyttötapaa

Viljapassi on tehty maatilojen sekä viljakaupan/-teollisuuden väliseen toimituseräkohtaiseen tiedonsiirtoon. Tämän lisäksi sitä voidaan käyttää viljaliikkeiden ja eri ostajien välillä viljaeriin liittyvissä kaupoissa ja tilojen välisessä viljakaupassa.

Viljapassi parantaa viljaketjun jäljitettävyyttä

Viljapassi parantaa kotimaisen viljaketjun jäljitettävyyttä ketjun eri osissa ja yhtenäinen viljalähete tuo osaltaan lisäarvoa ketjun kaikille toimijoille.

Tarkempia ohjeita Viljapassin käytöstä viljan ostajalta.