Siirry suoraan sisältöön

Hallitus

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry:n hallitus ohjaa VYR:n käytännön toimintaa.

Hallitukseen kuuluu edustajia kaikista jäsenmaksuluokista ja -organisaatioista. Jokaisella hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös nimetyt asiantuntijajäsenet.

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry:n hallitus 2024:

Mari Raininko, Elintarviketeollisuusliitto ry (pj.)

Max Schulman, MTK ry (vpj.)
Heikki Kämäräinen, Berner Oy (vpj.)
Jaakko Huokkola, Lantmännen Agro Oy
Veli-Mattila Jäppilä, HKScan Finland Oy
Anna-Kaisa Salovaara, Yara Suomi Oy
Kari Kiltilä, Anora Oyj
Niklas Kumlin, Kauppamyllyjen yhdistys
Ilkka Ala-Fossi, A-Rehu Oy
Sari Peltonen, ProAgria Keskusten Liitto
Tarmo Kajander, Hankkija Oy
Minna Oravuo, Ravintoraisio Oy
Markku Äijälä, Boreal Kasvinjalostus Oy

Asiantuntijajäsenet

Jukka Virolainen, Maa- ja metsätalousministeriö, MMM
Ulla Holopainen-Mantila, VTT
Pirjo Peltonen-Sainio, Luke

Työryhmät

Vilja-alan yhteistyöryhmällä on säännöllisesti kokoontuvia ja projektiluontoisia työryhmiä. Työryhmiin kuuluu alan ammattilaisia VYR:n jäsenistöstä ja sidosryhmistä. Erityistyöryhmiä voidaan tarvittaessa perustaa ajankohtaisten aiheiden ympärille.

Viljelyn kehittämistyöryhmä

Viljelyn kehittämistyöryhmä pyrkii parantamaan viljan tuotannon ja jatkojalostuksen kannattavuutta kehittämällä satotasoa ja laatua.

Tavoitteena on saada lisäarvoa suomalaiselle raaka-aineelle. Työryhmässä käsiteltävät asiat sisältävät myös lajike- ja siemenkysymykset sekä viljelytekniikan muutokset.

Työryhmässä työstetään mm. huoneentauluja ja viljelyoppaita. Viljelyn kehittämistyöryhmän puheenjohtajana toimii Jaakko Laurinen.

Viljamarkkinatyöryhmä

Viljamarkkinaryhmä seuraa ja käy läpi viljan markkinatilannetta. Työryhmässä laaditaan yhteistyössä Luken kanssa kotimaan viljatase-ennuste, jota päivitetään neljä kertaa vuodessa.

Ryhmässä käydään läpi ajankohtaisia vilja-alaan liittyviä aiheita. Työryhmän puheenjohtajana toimii Jukka Virolainen.

Laatutyöryhmä

Laatutyöryhmä pyrkii edistämään teollisuuden tarpeita vastaavan ja kuluttajille turvallisen raaka-aineen tuotantoa.

Työryhmä koordinoi Ruokaviraston ja Luken toteuttamaa vuosittaista viljan turvallisuustietoseurantaa, jonka tarkoituksena on kehittää viljan mikrobiologisen laadun hallintaa. Tiedotusta ja muita toimenpiteitä viljan laadun kehittämiseksi toteutetaan tarpeen mukaan.

Seurannan kohteena ovat hometoksiinit sekä vuorovuosina raskasmetallit sekä kasvunsääde- ja torjunta-ainejäämät. Työryhmä kokoontuu 2-3 vuodessa. Puheenjohtajana toimii Sari Peltonen.

Luomuviljatyöryhmä

Luomuviljatyöryhmä pyrkii parantamaan tuotantoketjun kilpailukykyä ja tunnistamaan sen toiminnan pullonkauloja sekä tasapainottamaan luomuvilja- ja valkuaiskasvimarkkinoita.

Luomuryhmän puheenjohtajana toimii Pekka Terhemaa.

Proteiinityöryhmä

VYR proteiinityöryhmä on kartoittanut kasviproteiinien tuotantoketjussa olevia puutteita ja kehityskohteita. Tarkastelussa ovat niin kasviperäisten elintarvikkeiden, rehujen kuin alkutuotannon kysymykset.

Seuraavaksi kootaan pienryhmien tulokset ja pyritään löytämään ratkaisumalleja ongelmiin.