Siirry suoraan sisältöön

Raportit

Viljelijäkyselyitä ja muita raportteja

Raportit

Kansallinen viljastrategia 

Kansallisen viljastrategian väliraportti 2016 tilattiin Pellervon taloudelliselta tutkimuslaitokselta (PTT). Raportti toi esiin keskeiset Suomen viljamarkkinoille kohdistuneet muutokset ja muutosvoimat sekä loi katsauksen sektorin kehitykseen vuoteen 2025. Työn perusteella esitettiin viljasektorille toimenpidesuosituksia, joiden avulla sektorin toimijoiden on mahdollista vastata esille nousseisiin muutospaineisiin. 

Vuoden 2012 aikana oli VYR:n toimesta laadittu uusi kansallinen viljastrategia vuosille 2012-2020.  Raportti loi laajan katsauksen kotimaisen vilja- ja öljykasvisektorin tilaan ja toimintaympäristöön sekä sen tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Lisäksi strategian johtopäätöksiin oli koottu tavoitteita, toimenpiteitä ja kannanottoja, jotka VYR:n piirissä oli nähty tarpeellisiksi toteuttaa tulevina vuosina.

Ensimmäinen kansallinen viljastrategia (2006-2012) oli laadittu vuonna 2006 VYR:n ja sektorin toimijoiden toimesta. Tämän viljastrategian toteutumista seurattiin vuosittaisin seurantaraportein.

Viljelijäkyselyt

VYR on tilannut TNS Gallup Elintarviketiedolta viljelijäkyselyitä kylvöaikomuksista keväällä ja sadon määrästä ja käyttöaikomuksista syksyllä.

Muut raportit ja selvitykset

VYR:n tilaamat selvitykset Baltian maiden viljantuotannosta sekä keväällä 2014 julkaistun kuvauksen viljojen ja öljykasvien tuotannosta Suomessa. Tämä kuvaus on saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.