Siirry suoraan sisältöön

Markkinatietoa

kotimaasta, EU:sta ja maailmalta

Maailmanlaajuiset viljataseet

Eri tahojen viljatasearvioita

Stock-to-use –ratio eli loppuvarastojen suhde kulutukseen, kertoo kätevästi tarjonnan ja kysynnän suhteesta. Luku kertoo prosentteina mikä on loppuvarastojen osuus kokonaiskysynnästä. Prosenttiluvun suuruudesta voidaan päätellä ovatko varastot runsaat vai kenties kriittisellä tasolla.
 
Suhdeluku ilmaisee myös sen, montako päivää viljaa riittäisi tyydyttämään kulutuksen nykyisellä käyttötahdilla, esim. stock-to-use-suhdeluvun ollessa 20 % kertoo se tarjonnan riittävän 75 päiväksi.
 
Vertailemalla menneiden markkinointikausien suhdelukua vallinneeseen hintatasoon, voi itse kehitellä päätelmiä kohdistuuko hintoihin nousu- vai laskupainetta. Vehnällä positiivista hintakehitystä on monesti tukenut 20 % suhdeluku.