Siirry suoraan sisältöön

Uutisia viljaketjusta

Viljelijäseminaari 2016

VYR:n viljelijäseminaari järjestettiin Hämeenlinnassa 17.2. Paikalla oli 350 viljelijää kuuntelemassa kannattavuuteen ja markkinoihin keskittyviä esityksiä.

Alla lyhyet tiivistelmät päivän esityksistä sekä linkit, joista esitykset voi katsoa videolta kokonaisuudessaan. 

Viljelytoimien kannattavuus, satotasot ja markkinat Heikki Lehtonen, Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskuksen professori Heikki Lehtonen kävi esityksessään läpi kasvinviljelyn kannattavuuden avaintekijöitä ja tunnuslukuja. Lehtonen esitteli tuotantopanosten ja tuotteiden hintakehitystä sekä kannattavuuskertoimien kehitystä. Lehtonen kertoi myös Suomessa vallitsevasta suuresta satokuilusta, mikä tarkoittaa satopotentiaalin ja saavutetun satotason erotusta. Satokuilua voivat aiheuttaa monet eri tekijät kuten kasvitaudit tai ravinteiden puute. 

Kilpailukykyinen teollisuus – koko ketjun etu? Miska Kuusela, Helsingin Mylly Oy

Helsingin Myllyn toimitusjohtaja Miska Kuusela pohti esityksessään kotimaisen viljaa käyttävän teollisuuden menestymisen tuomia vaikutuksia viljasektorin muille toimijoille. Esityksessään Kuusela toi esille myös muita vaihtoehtoisia menestysstrategioita viljan tuotannolle ja nosti esille esimerkiksi vientiin liittyviä ongelmakohtia. Kuusela korosti kotimaisen kauran mahdollisuuksia vientimarkkinoilla sekä viljana että teollisina jalosteina. Kuusela kehotti tuottamaan sitä, mitä teollisuus tarvitsee. Etenkin luomu- ja gluteenittoman kauran kohdalla kysyntää on tällä hetkellä enemmän kuin tarjontaa.  

Tilannekatsaus viljakauppaan ja markkinoihin Ilkka Pekkala, Rautakesko Oy

Rautakeskon tuotepäällikkö Ilkka Pekkala antoi tiiviin katsauksen siitä, mitä viljakaupassa ja markkinoilla tapahtuu tällä hetkellä maailmalla ja kotimaassa. Esityksessä käytiin läpi maailman, EU:n ja kotimaan viljatasenäkymiä sekä viljan hintakehitystä. Pekkala kertoi myös Suomen viljantuotannon kehityksestä verrattuna Baltian maihin. Lopuksi Pekkala sivusi esityksessään myös kylvönäkemyksiä tulevalle kasvukaudelle sekä kauran laatuun liittyviä kysymyksiä.

Viljelijästä markkinaosaajaksi, Ranskasta mallia Rikard Korkman, SLC

SLC:n asiamies Rikard Korkman kertoi, millaisia toimenpiteitä Ranskassa on tehty viljelijöiden markkinaosaamisen lisäämiseksi. Korkman vieraili syksyllä ranskalaisen viljamarkkinoiden analysointiin erikoistuneen yrityksen (Agritel) luona ja kertoi näiden oppien mahdollisista sovelluksista Suomeen. Korkman korosti, että tärkeintä olisi oppia tunnistamaan omat tuotantokustannukset sekä määrittelemään tavoitehinta, jolla viljan myynti tulisi tehdä. Korkman myös vertaili esityksessään erilaisia tunnuslukuja Ranskan ja Suomen välillä.

Riittääkö viljatilalla rahat vuonna 2016? Jarmo Keskinen, ProAgria Etelä-Suomi

ProAgria Etelä-Suomen kehityspäällikkö Jarmo Keskinen kävi läpi tilatason maksuvalmiuteen liittyviä kysymyksiä. Viljan viljelyn kohdalla ei Keskisen mukaan suuruudenekonomia aina toimi, erilaisilla tiloilla on erilaisia tavoitteita ja ne on tärkeä itse tunnistaa. Keskinen kävi läpi viljatilan taloudellisia tunnuslukuja ja antoi myös käytännön vinkkejä viljatilan talouden hallintaan. Keskisen mukaan tärkeää on aloittaa kassabudjetointi ja seurata sen toteutumista, avata tilalle oma pankkitili ja tehdä vain hyvin harkittuja investointeja. 

Resurssitehokkuudella kannattavuutta Kalle Vuori, maanviljelijä

Maanviljelijä Kalle Vuori Mäntsälästä kertoi omia käytännön ratkaisujaan, miten viljanviljelyn kannattavuutta voi parantaa. Nuori yrittäjä kertoi tavoittelevansa maksimaalisen laadukasta satoa ja tuottoa. Tärkeimmiksi viljelyperiaatteiksi Vuori mainitsi mm. toimivan viljelykierron ja maanrakenteesta huolehtimisen sekä sopimusviljelyn ja kysyntää vastaavan tuotannon.  

Katso kaikki esitykset: tästä

Mukana ständeillä:

Rautakesko, Viking Malt ja Fazer Mylly, Bayer, Yara, Hankkija, Öljypellavayhdistys, Transfarm, Boreal, Peltosiemen, Raisioagro, Viljelijän Berner, Tilasiemen, A-Rehu, Avena, Valtra, Suomen Viljava, Farmit, Luke, Coetus ja Ordior.