Siirry suoraan sisältöön

Uutisia viljaketjusta

Kaura-ala kasvaa tulevalla kaudella

2023 kauraa tuotettiin 23 % vähemmän maailmanlaajuisesti kuin vuotta aikaisemmin. Nyt pinta-ala ja satoennusteet ovat palaamassa aikaisempien vuosien tasolle.

Strategie grains on nostanut 20 tuhatta tonnia kuluvan kauden kauran loppuvarastoennustetta kauran rehukäytön jäädessä odotettua pienemmäksi.  Loppuvarastoennuste on silti 350 tuhatta tonnia pienempi kuin kauden alun varastot heikon satovuoden seurauksena.

2024/25 EU:n kauran tuotantoennustetta on laskettu keväästä. Etenkin Tanskassa hyvin märkä kevät on vaikeuttanut kevätkylvöjä ja pienentänyt kaura-alaa. Myös Ranskassa, Irlannissa ja Itävallassa tuotantoennustetta on laskettu. Tuotantoennuste on silti selkeästi suurempi kuin viime vuonna (2023/24 5,6 tuhatta tonnia vrt. 2024/25 7,6 tuhatta tonnia).

Hintataso noussut kuukauden aikana

EU:n kauran hintataso on vahvistunut viimeisen kuukauden aikana. Hintakehitys on seurannut muita pääviljoja, joita käytetään rehuteollisuudessa. Hampurin satamassa kauran noteeraukset ovat nousseet lähes 10 €/tn viimeisen kuukauden aikana. Myös Pohjois-Amerikassa kauran hinnat ovat vahvistuneet kuukauden aikana.  

Kylvöt meneillään Pohjois-Amerikassa

Kauran kylvöt ovat käynnissä Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Ne ovat edenneet jonkin verran tavallista nopeammin Yhdysvalloissa. Tällä hetkellä Kanadan tuotantoennuste on selkeästi suurempi kuin viime vuoden katastrofaalisen heikko sato, mutta ei saavuta silti vuoden 2022 huippusatoa.

Australiassa kaura-alan ennustetaan kasvavan 4 % viime vuodesta, mutta se ei yllä vuoden 2022 tasolle. Myös Venäjällä kauran pinta-alan arvioidaan kasvavan.

Yhteenvetona kaura-ala kasvaa globaalisti. Kasvua on etenkin Euroopassa, mutta myös muualla kauran päätuotantoalueilla.

Pohjois-Amerikan markkinoita seuraavat asiantuntijat povaavat kauran elintarvikekäytön kasvavan merkittävästi vuotta 2030 kohti mentäessä. Prosessiteollisuus kasvaa nopeasti ja Yhdysvaltojen vientivolyymi on nyt jo suurempaa kauratuotteille kuin -jyville.