Siirry suoraan sisältöön

Uutisia viljaketjusta

Viljalle uusia laatuvaatimuksia

Ensi syksyn viljan vastaanotossa on hyvä varautua uusiin laatuvaatimuksiin. Punahomeen tuottamille toksiineille koskien elintarvikeviljaa on säädetty EU:ssa uusia raja-arvoja, jotka tulevat noudatettaviksi 1.7.2024 alkaen. DON-toksiinin raja-arvoa kiristetään vehnän, ohran ja rukiin osalta 1 000 mikrogrammaan kilolta (aiemmin 1 250 µg/kg). Kauralla raja-arvo säilyy samana, 1 750 mikrogrammaa kilolta.

Uutena seurattavana raja-arvona elintarvikeviljan vastaanottoon tulee T-2 ja HT-2 toksiinien summapitoisuus. Kyseessä on myös punahomeen, tuottama toksiini, joka on huomattavasti DON-toksiinia myrkyllisempi ihmisille ja eläimille. T-2 ja HT-2 toksiinien esiintymistä on seurattu Suomessa jo pitkään osana VYR:n toteuttamaa turvallisuustietoseurantaa. Sen perusteella tiedetään, että ajoittain löydetään kohonneita pitoisuuksia, mutta selvästi DON-toksiinia harvemmin. Kohonneita pitoisuuksia löytyy etenkin kaurasta, mutta jonkin verran myös ohrasta. Kevätvehnästä sen sijaan tätä toksiinia ei ole tavattu. T-2 ja HT-2 toksiinien summapitoisuuden raja-arvo tulee olemaan kauralle 1 250 µg/kg.

Huonona puolena on, että T-2 ja HT-2 toksiinit esiintyvät usein eri näytteissä kuin DON-toksiini. Tällöin, vaikka viljaerässä ei ole todettu DON-toksiinia, siinä voi olla raja-arvon ylittävä määrä T-2 ja HT-2 toksiineita. Tämä johtuu siitä, että T-2 ja HT-2 toksiinin aiheuttajaa suosivat erilaiset sää- ja ympäristötekijät kuin DON-toksiinin aiheuttajia. DON-toksiinista poiketen, T-2 ja HT-2 toksiineita ei synny enää sadonkorjuun aikana.

Punahome on haasteellinen hallittava

Yleisesti samat toksiinien viljelytekniset hallintakeinot pätevät niin T-2 ja HT-2 kuin DON-toksiineihin. Kunnostettu ja peitattu siemen, viljelykierto ja ylipäätään hyvät viljelymenetelmät, jotka tähtäävät hyvän ja laadukkaan sadon aikaansaamiseksi pienentävät toksiinien riskiä. Punahome on kuitenkin haasteellinen hallittava. Kasvukauden sää saattaa pyyhkiä hyvien viljelykäytäntöjen yli, ja kohonneita toksiinipitoisuuksia saattaa esiintyä sadossa, vaikka viljelyssä olisi noudatettu kaikkia hometoksiinien hallintakeinoja parhaalla mahdollisella tavalla.

Tärkeintä punahomeiden hallinnassa on hometoksiiniriskin pienentäminen jo pellolla edellä mainittujen hyvälaatuisen kylvösiemenen ja viljelykierron avulla. Mikäli riskitekijät kasvukaudella kasvavat suuriksi, jää viljelijän käyttöön vielä viljan kukintavaiheessa torjuntaruiskutus ja sadonkorjuuvaiheessa sadon huolellinen kuivaus ja lajittelu.

Vinkkejä hometoksiinien hallintaan mm. VYR:n infolehtisestä Huomioi ja hallitse hometoksiiniriski kauran viljelyssä