Siirry suoraan sisältöön

Uutisia viljaketjusta

KOTIMAAN VILJATASEARVIO 2023/24

Kotimaan Viljatasearvio 2023/24 päivitettiin perjantaina 8.3. Tasepäivitys oli tämän kauden kolmas. Muutokset olivat maltillisia edellisiin kauden tasearvioihin verrattuna.

Viljatasearvion tuotantotiedot perustuvat Luken satotilastoon samoin kuin alkuvarastot perustuvat Luken varasto- ja käyttötilastoihin. Huomioon on otettu myös Tullin ulkomaankauppatilasto heinä-joulukuun osalta, joka toimii pohjana koko kauden vienti- ja tuontiluvuille. Muut kohdat perustuvat edellisiin taseisiin sekä viljamarkkinatyöryhmän kommentteihin. Huomioitu on myös arvio kauden tuoreviljasadosta.

Suurimpia muutoksia olivat arviot vehnä teollisen rehukäytön pienentymisestä sekä kauran teollisen rehukäytön kasvamisesta. 

Siementen käyttöarvio päivitettiin vastaamaan helmikuussa julkaistua kylvöalaennustetta.

Vehnän vienti on ollut kuluvalla kaudella todella pientä, joten sen vientiarvio tiputettiin radikaalisti kauden aikaisemmista arvioista.

Tarkentunut tuotantomäärä ja pienentynyt vehnän vienti sekä rehukäyttö kasvattavat arvion mukaan vehnän loppuvarastoja 2023/24 niin teollisuuden ja kaupan kuin myös maatilojen varastoissa.

Ohran heikko sato näkyy varastojen selkeänä pienentymisenä niin maatiloilla kuin myös teollisuuden ja kaupan varastoissa.

Kauran rehukäytön lisääntyminen viime arvioista pienentää kauravarastoja. Kauran elintarvikekäyttö arvioon ei tehty muutoksia. Huomionarvoista on, että kauran elintarvikekäytön trendi on kasvava, jos vertaillaan aikaisempien kausien kauran käyttöä.

Päivitetty tase ja aikasarja viljataseista täällä