Siirry suoraan sisältöön

Uutisia viljaketjusta

Strategie grains: Kohtuullinen kaurasato odotettavissa EU tasolla

Viime kaudella tuotettiin niin Euroopassa kuin Pohjois-Amerikassa todella pieni kaurasato totuttuun tuotantotasoon nähden. Kauratase on tällä kaudella ollut hyvin tiukka. Tulevalle markkinakaudelle ennustetaan kohtuullisen suurta kaurasatoa. Kevättalven ennusteet sadosta ovat ensimmäisiä ennusteita, joten talvivauriot, uusintakylvötarpeet, kevään olosuhteet ja muut kasvukauteen vaikuttavat tekijät tulevat vielä muovaamaan ennustetta.

Strategie grains EU kauratase 2023/24 loppuvarastoennustetta on nostettu hieman. Uusi loppuvarastoennuste on 1 150 tuhatta tonnia. Ennustetta nostettiin elintarvike- ja rehukäyttöennusteiden laskettua aikaisemmasta arviosta. Kauden 2023/24 tase on silti yhä hyvin tiukka tuotantomäärän radikaalin pienentymisen seurauksena.

Markkinoiden katseet ovat siirtyneet jo tulevaan kauteen 2024/25. Kaura-alan ennustetaan olevan kohtuullisen suuri, mikä näkyy tuotantoennusteessa. Pinta-alan ennustetaan kasvavan etenkin Espanjassa, Saksassa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Kauran tuotantoennuste tulevalle kaudelle on 7 500 tuhatta tonnia.

Kasvava tarjonta vapauttaa kauraa rehukäyttöön. Rehukäytön ennustetaan lisääntyvän Tanskassa, Ranskassa, Saksassa ja Romaniassa. Elintarvikekäyttöennustetta sen sijaan hieman laskettiin odotetusta peilaten kauden 2023/24 kauran elintarvikekulutukseen.

2024/25 loppuvarastojen ennustetaan kasvavan, etenkin Suomessa.

Hintakatto saavutettiin tammikuussa

EU:n kauran hinnat saavuttivat tammikuussa katon ja lähtivät helmikuusta lähtien laskuun. Hintoja veti alas muiden viljan hintojen lasku. Elintarvikekauran hinnan lasku oli loivempaa kuin rehukauran hintojen tippuminen.

Tarjonta parantuu globaalisti

Kanadan virallinen ennuste kauran tuotannosta on 27 % suurempi kuin viime satokaudella. Tämä tasaa Pohjois-Amerikan tuontikysyntää. Silti Kanadan varastojen ennustetaan olevan tulevallakin kaudella hyvin tiukat.

Kotimaan tase-ennuste

Startegie grains