Siirry suoraan sisältöön

Uutisia viljaketjusta

Itävyysvaatimusta laskettu kylvösiemenillä

Suomelle lupa alentaa useiden lajien sertifioidun siemenen itävyysvaatimusta.

Kasvukauden 2023 haastavat kasvuolosuhteet, etenkin kuivuus ja sateinen puintikausi, näkyvät myös kylvösiemensadon määrässä ja laadussa. Alueellisia ja tilakohtaisia vaihteluita voi olla paljon. Ruokaviraston siemenlaboratoriossa on havaittu kylvösiemenissä tavanomaista enemmän itävyyttä alentavia homeita (mm. Fusarium).

Siemenkauppiaitten yhdistys kertoi marraskuussa 2023, että markkinoilla on pulaa kauran, kevätvehnän ohran, herneen, härkäpavun, puna-apilan ja rypsin sertifioidusta siemenestä. Yhdistys esitti maa- ja metsätalousministeriölle pyynnön siitä, että Suomi hakisi komissiolta poikkeuslupaa alentaa kyseessä olevilla lajeilla sertifioidun siemenen itävyysvaatimusta. Menettelyyn liittyvän tarjouskilpailun jälkeen komissio myönsi 22. joulukuuta Suomelle luvan alentaa itävyysvaatimusta.

Asiaan liittyvä maa- ja metsätalousministeriön asetus tulee voimaan 12. tammikuuta ja se on voimassa 30. kesäkuuta saakka. MMM:n asetuksessa säädetään, että Ruokavirasto voi sertifioida alennetulla itävyydellä eri kasvilajien sertifioituja siemeniä enintään seuraavat määrät:

800 tn hernettä, 250 tn härkäpapua ja 14,75 tn puna-apilaa
940 tn kevätvehnää, 3 390 tn ohraa ja 2 800 tn kauraa, sekä
120 tn rypsiä.

Sertifioinnin edellytyksenä on, että itävyys on kevätviljoilla vähintään 80 prosenttia, herneellä ja härkäpavulla vähintään 75 prosenttia ja puna-apilalla sekä rypsillä vähintään 70 prosenttia. Siemenerien vakuustodistuksissa tulee olla merkintä siitä, että ne on sertifioitu alennetulla itävyysvaatimuksella.

Sertifioidun kylvösiemenen laadusta löytyy lisätietoja Ruokaviraston Avoin tieto-portaalista. avointieto.ruokavirasto.fi/#/kasvi/siementen-laatu Sertifioitua kylvösiementä tuotettiin vuonna 2023 noin 38 000 hehtaarin pinta-alalla. Tarkemmat tiedot siementuotannosta viljelykasveittain löytyvät Avoin tieto-portaalista.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Erityisasiantuntija Kati Lassi, kati.lassi​@gov.fi, p. 0295 162070

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kauran, ohran, vehnän, herneen, härkäpavun, puna-apilan ja rypsin siemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta, 6/2024