Siirry suoraan sisältöön

Uutisia viljaketjusta

VYR juhli 20-vuotista taivaltaan

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry:n 20-vuotisjuhlia vietettiin cocktail-tilaisuuden muodossa 26. lokakuuta 2023. Juhlat järjestettiin Pasilassa Sokos Hotel Triplan juhlatilassa. Paikalla oli VYR:n jäsenorganisaatioiden ja sidosryhmien edustajia sekä muita VYR:n toimintaan 20 vuoden aikana vaikuttaneita henkilöitä.

VYR ry:n nykyinen puheenjohtaja Jaakko Huokkola avasi tilaisuuden. Juhlassa kuultiin myös VYR:n perustaja Seppo Koivulan, maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäällikkö Minna-Mari Kailan, maa- ja metsätalousalan vaikuttaja Esa Härmälän sekä VYR ry:n varapuheenjohtaja Max Schulmanin puheenvuorot.

Vilja-alan yhteistyöryhmän toiminta pohjautuu kansalliseen viljastrategiaan, joka julkistettiin Säätytalossa 30.11.2000. Seppo Koivula totesikin, että viljastrategialla on ollut huomattava vaikutus Suomen vilja-alan kehitykseen: ”Kansallinen viljastrategia oli ja on osa Suomen EU-jäsenyyden jälkeen käynnistettyä elintarviketaloutemme kansallista laatustrategiaa”.  Viljastrategiaa on vuosien varrella arvioitu ja päivitetty useaan otteeseen, mutta perusteiltaan se on pysynyt samana.  

Vuosituhannen vaihteessa Koivulan mieliin heräsi ajatus Vilja-alan yhteistyöryhmän perustamisesta, jossa MMM olisi toisena ja viljaketjun toimijat toisena osapuolena. Koivula oli perehtynyt Ranskan, Englannin ja Italian yhteistoimintaorganisaatioihin, joista hän haki vaikutteita Suomen viljasektorille. Pitkällisen valmistelun jälkeen sopimus vilja-alan yhteisrahoitteisesta toiminnasta allekirjoitettiin 18.9.2003. Ensimmäisen kolmen vuoden aikana VYR:n jäsenistöön liittyi 32 toimijaa.

Koivula kertoi puheessaan, että kansallisen viljastrategian ja VYR:n toimintaa on arvioitu useaan otteeseen. Arvioitsijoiden näkemyksen mukaan markkinaseuranta, viljamarkkinoiden kehittäminen ja turvallisuusseuranta ovat onnistuneet VYR:n toiminnassa parhaiten. Myös verkostomaista työskentelytapaa ja neutraalisuutta on pidetty VYR:n toiminnan ehdottomina valttikortteina. Olennaisimpia viestejä arviointiraporteissa on ollut myös se, että VYR:in tavoitteet ovat käytettävissä oleviin resursseihin nähden laajoja. Koivulan mukaan kyse ei lopulta olekaan VYR:n resursseista, vaan siitä miten sen luomaa verkostoa ja siihen sisältyviä julkisia ja yksityisiä voimavaroja koordinoidaan ja kyetään käyttämään vilja-alamme yhteiseksi hyväksi. 

Vilja-alan yhteistyöryhmän jäsenistössä on tänä vuonna 2023 yhteensä 51 jäsenorganisaatiota. Vilja- ja öljykasviketju on laajasti edustettuna. Mukana toiminnassa ovat niin tuottajajärjestöt, tuotantopanosteollisuus, viljakauppa, vilja- ja öljykasviteollisuus, leipomot, tutkimus ja neuvonta. 

Vilja-alan yhteistyöryhmän perustaja Seppo Koivula kertoi VYR:n alkutaipaleesta.