Siirry suoraan sisältöön

Uutisia viljaketjusta

VYR puintiseuranta 7/2023 (25.9.)

Vilja-alan yhteistyöryhmän puintiseuranta on jälleen käynnissä.
Puintiseuranta toteutetaan ympäri Suomen lähetettävin kyselyin kerran viikossa, 14.8. – 25.9.2023.

Puinnit ovat tältä syksyltä tulossa päätökseen, kyselyn perusteella vuoroaan odottavat vielä myöhäisimmät viljat ja öljykasvit. Puintiaika on päättymässä, eikä laatutappiolta vältytä, joten osa kasvustoista murskataan suoraan peltoon. Muotonsa säilyttäneet kasvustot ovat ilmoitettujen tietojen mukaan tyydyttävässä kunnossa, mutta laonneet ovat jo pitkälti menetetty. Viljojen osalta tarkempia laatutietoja odotetaan, jotta kasvukauden ja koko maan tilanne saadaan määritettyä. Laadun puolesta ennakkotiedot eivät ole lupaavat. Toistamme viimeviikkoisen suosituksen ennakkonäytteenoton tärkeydestä, jottei laadultaan puutteellisia viljakuormia kuljeteta turhaan, aiheuttaen ylimääräisiä kustannuksia. Etenkin kun tänä syksynä satoa jää peltoon ja kaikkia lohkoja ei saada pelastettua, kustannusten minimointi on oleellista. Laatutietojen osalta VYR julkaisee säännöllisesti turvallisuusseurannan tuloksia.

Hometilanteesta odotetaan vielä kattavampia virallisia tietoja, mutta tätä ennakoiden viljojen tilanne on keskimääräistä heikompi. DON – arvot ovat olleet nousussa ja silmämääräisestikin homeita on havaittu laajalti. Käyttökelpoisen sadon osuus on vielä kysymysmerkki, mutta selvää on, ettei jokaisesta erästä ole leiväksi, eikä paikoin edes rehuksi. On jokaisen nyt itse harkittava, onko puitavan lohkon laatu riittävää, että puinti kannattaa. Toinen haaste on peltojen kantavuus, joka myös ehkäisee muutoin puintikelpoisin viljan korjuuta. 

Viljan kannattavuus arveluttaa monia, eikä haastavaan syksyyn saada tukien muodossa heti helpotusta, kun maksuaikataulut ovat muuttuneet. On helppo todeta, että monipuolinen viljelykierto voisi tuoda helpotusta tilanteeseen, mutta asiat harvoin ovat näin yksinkertaisia. Selvää on, että haastavia kasvukausia on luvassa myös tulevina vuosina, eikä vuodet ole veljiä keskenään. Laatuun ja satotasoon liittyvät ongelmat ovat osa viljelyn riskejä, joita tulee hallita mahdollisimman kattavasti. Riskinhallinnasta huolimatta joskus riskit toteutuvat ja silloin rauhallinen harkinta on tarpeen. Jokaisen on syytä pohtia, miten oman tilan toimintaa voisi kehittää, jotta onnistumisen edellytykset ovat olemassa myös haastavina vuosina. 

Tämä uutinen päättää VYR ry:n puintiseurannan tältä syksyltä. Yhdistyksen kanavissa jaetaan säännöllisesti muita ajankohtaisia tiedotteita ja uutisia. Kiitämme kaikkia puintiseurantaan vastanneita.

VYR seuraa tuttuun tapaan puintien etenemistä eri puolilla Suomea. Tämä epävirallinen seuranta toteutetaan kootun asiantuntijaraadin voimin. Raatilaisilta kysytään arvioita puintien etenemisestä kunkin viikon alussa ja niiden pohjalta kirjoitettu uutinen julkaistaan vyr.fi – sivustolla tiistaisin. Raatilaisina on mm. keskusliikkeiden, viljakaupan ja tuottaja- ja neuvontajärjestöjen edustajia sekä viljelijöitä.

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry:n uutiset, tiedotteet ja muut julkaisut ovat vapaasti saatavilla yhdistyksen sivuilla. Kaikki VYR ry:n julkaisut ovat ilmaisia, tietoisuuden ja näkyvyyden lisäämiseksi kirjoituksia voi vapaasti jakaa ja lainata tekijänoikeudet huomioiden ei-kaupallisissa tarkoituksissa. VYR ry:n kirjoitusten hyödyntäminen kaupallisissa tarkoituksissa (esimerkiksi tilaus- ja mainosrahoitteiset uutispalvelut) edellyttää erillistä sopimusta VYR ry:n kanssa.