Siirry suoraan sisältöön

Uutisia viljaketjusta

VYR puintiseuranta 6/2023 (18.9.)

Vilja-alan yhteistyöryhmän puintiseuranta on jälleen käynnissä.
Puintiseuranta toteutetaan ympäri Suomen lähetettävin kyselyin kerran viikossa, 14.8. – 25.9.2023.

Puinnit ovat edenneet koko maassa, mutta tekemistä riittää. Puintikausi on vaarassa keskeytyä jälleen, kun monin paikoin on odotettavissa rankkasateita ja jopa myrskyjä. Myös VYR ry:n puintiseurannan loppu häämöttää, viimeinen kysely lähetetään ympäri maata maanantaina 25.9.

Puimatta on laajemmin vielä kauraa, öljykasveja ja härkäpapua, sekä suppeammin vehnää ja ohraa. Paikallinen vaihtelu sekä puintien etenemisen, kuin myös sadon ja laadun osalta on suurta. Tilannetta hankaloittaa laadun jatkuva heikkeneminen, etenkin lakoontuneissa kasvustoissa. VYR onkin muistuttanut viljelijöitä esinäytteenoton tärkeydestä, kun olosuhteet suosivat homeiden kehitystä. Hehtolitrapainoltaan vuoden viljasadon odotetaan olevan keskimääräistä alhaisempi, muttei kuitenkaan täysin toivoton. Jyvien koon sijaan huomio keskittyykin nyt jälkiversontaan ja homeriskeihin. Sadon osalta viljojen tilanne vaihtelee suuresti, tietyin paikoin sadon kerrotaan jääneen noin puoleen keskivertaisesta, toisaalta myös yli 4 t / ha sadoista on raportoitu kauran ja vehnän osalta. 

Herneen tilannetta kehuttiin puintikyselyssä ensimmäisinä viikkoina, mutta sateet ovat kääntäneet kelkan ja useissa vastauksissa kuvaillaan, kuinka puitua saatiin vain noin kolmannes sadosta. Paikoin hernettä on myös jouduttu murskaamaan, kun puinti ei ole kasvustojen painumisen ja rikkakasvitilanteen myötä onnistunut. 

Puintien päättymisen lähestyessä seuranta siirtyy syyskylvöihin, joiden tilanteeseen peltojen kosteus ja syyssateet vaikuttavat merkittävästi. Aikaisin puinnit aloittaneet ovat laajalti jo saaneet syyskylvöt tehtyä, mutta suurempi osa vastaajista kertoo syyskylvöjen vaikeudesta. Arviot syysviljojen alasta vielä tarkentuvat, nyt syysviljojen alan arvioidaan laskevan koko maassa 20–30 % edellisvuodesta, mutta paikoin lasku on rajumpaa, jopa 50–60 % viime vuoteen verrattuna. Sateiden paikallisuus, maalajien erot ja ojituksen toiminta aiheuttavat suuria eroja maakuntien sisällä ja maakuntien välillä. Kylvöaika on syysviljojen osalta pian päättymässä. Viljojen väliset erot syyskylvöissä erottuvat, vehnän alan lasku on merkittävästi suppeampaa verrattuna etenkin rukiiseen, jonka osalta tilanne on haastava. Myös syysöljykasvien tilanne näyttää tämänhetkisten tietojen valossa heikolta. Peltojen kosteus on ongelmana myös muiden syystoimien kannalta, etenkin syyslannoitukset ovat paikoin myöhässä suunnitellusta aikataulusta, kun peltojen kantavuus on uhattuna, sekä tiivistymisriski on koholla. 

Siementen saatavuus on aiemmista pessimistisistä arvioista huolimatta ollut miltei normaalia, vaikka sato jääkin tänä vuonna keskiarvosta. Toimituksissa on ymmärrettävistä syistä viivästyksiä, mutta muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta siemeniä on ollut riittävästi saatavilla. Tiettyjen lajikkeiden osalta saatavuus on voinut heikentyä, mutta varsinaista pulaa ei ole syntynyt. 

Kyselyyn vastanneet viljelijät ovat laajalti huolissaan viljan hinnoista ja kannattavuudesta, etenkin kun kustannuspuolella laskua ei ole odotettavissa. Osa toivoo tukimaksujen aikaistamista, sillä nykymallissa odotusaika voi olla pitkä, mikäli sadosta saatu hinta ei riitä kattamaan kustannuksia. Lopuksi VYR ry korostaa jo tekstin alussa mainittua esinäytteenoton tärkeyttä, jotta sadon laatu on tiedossa ennen kuin kuljetuksiin ryhdytään. VYR ry:n sivuilla on kattavasti tietoa laaturiskeistä ja yhteystiedot tahoihin, joilta lisätietoja voi tiedustella.

VYR seuraa tuttuun tapaan puintien etenemistä eri puolilla Suomea. Tämä epävirallinen seuranta toteutetaan kootun asiantuntijaraadin voimin. Raatilaisilta kysytään arvioita puintien etenemisestä kunkin viikon alussa ja niiden pohjalta kirjoitettu uutinen julkaistaan vyr.fi – sivustolla tiistaisin. Raatilaisina on mm. keskusliikkeiden, viljakaupan ja tuottaja- ja neuvontajärjestöjen edustajia sekä viljelijöitä.

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry:n uutiset, tiedotteet ja muut julkaisut ovat vapaasti saatavilla yhdistyksen sivuilla. Kaikki VYR ry:n julkaisut ovat ilmaisia, tietoisuuden ja näkyvyyden lisäämiseksi kirjoituksia voi vapaasti jakaa ja lainata tekijänoikeudet huomioiden ei-kaupallisissa tarkoituksissa. VYR ry:n kirjoitusten hyödyntäminen kaupallisissa tarkoituksissa (esimerkiksi tilaus- ja mainosrahoitteiset uutispalvelut) edellyttää erillistä sopimusta VYR ry:n kanssa.