Siirry suoraan sisältöön

Uutisia viljaketjusta

VYR puintiseuranta 5/2023 (11.9.)

Vilja-alan yhteistyöryhmän puintiseuranta on jälleen käynnissä.
Puintiseuranta toteutetaan ympäri Suomen lähetettävin kyselyin kerran viikossa, 14.8. – 11.9.2023.

Puintikauden pitkittyessä, VYR jatkaa seurantaa syyskuun loppuun saakka.

Puinnit ovat vihdoin edenneet koko maassa poutaisen sään myötä. Viljojen tilanne on kuitenkin heikko, eikä kaikkea viljaa saada enää puitua. Kevätviljojen satotaso vaihtelee tietojen mukaan voimakkaasti, keskiarvona keskimääräistä heikompi 2 t / ha. Monin paikoin korkeampi satotaso oli kasvuston puolesta mahdollinen, mutta läpikasvaneet rikkakasvit, lakoontuminen ja tähkäidäntä ovat heikentäneet puintikelpoisen viljan määrää merkittävästi. Puintivuorossa viimeisenä on vehnää, kauraa, ohraa ja öljykasveja, joiden osalta puinti-ikkuna on monin paikoin laadullisesti sulkeutumassa. Poutainen keli sallii vielä puintien jatkumisen, mutta riskinä on syyssateiden alku, jonka myötä puimattomat alat jäävät korjaamatta. 

Laadullisesti kevätviljojen tilanne ei ole kehuttava, jyväkokoa kuvataan pieneksi, homeita on ilmaantunut sekä monin paikoin myllyä varten viljelty vilja päätyykin kotieläintiloille. Viranomaistaholta suosituksena on seurata aktiivisesti hometilannetta, sekä teettää viljasta DON – analyysit. Viljan valkuaispitoisuus on ensimmäisten tietojen valossa tänä vuonna keskimääräistä alhaisempi. Viljalajeittain tilanne vaihtelee, osa kyselyn vastauksista kuvastaa haasteita kauralla ja etenkin vehnällä, kun toisaalta molempien viljalajien kehitystä ja laatua kehutaan. Enemmistö vastaajista kuvailee haasteita, joten onnistumiset ovat tänä vuonna harvassa. Suurena riskinä on, että myllyt ja rehutehtaat joutuvat hylkäämään viljaeriä tavanomaista suuremmissa määrin, mikäli laatu osoittautuu kelvottomaksi. 

Valkuaiskasvien osalta herneen tilanne vaihtelee, kyselyn tiedoissa on ilmennyt hyviä satoja, sekä täysin lakoontuneita suurialaisia kasvustoja, jotka jäävät maahan. Härkäpavun kehityksessä trendi on selkeämpi, kasvukautta pidetään täysin epäonnistuneena, eikä merkittäviä satoja ole odotettavissa. Alkukesän kuivuus ja loppukesän kosteus olivat otollisia rikkakasveille, jotka tehokkaampina kilpailijoina syrjäyttivät härkäpavun täysin, eikä puinti onnistu. Valitettavasti kasvustoja on jouduttu murskaamaan, jotta syyskylvöt ovat saatu alkuun. 

Syyskylvöt ovat laajalti käynnissä, mutta kuten aiempinakin viikkoina, syysviljojen alan ennustetaan laskevan keskimääräisestä ainakin kymmenyksellä. Sääolot ovat nyt avaimena, mikäli olosuhteet sallivat, kylvöjä jatketaan ja syysviljojen tilanne voi vielä parantua. Riski on kuitenkin olemassa myös toiseen suuntaan. Taloudellisesti tilanne on haastava, etenkin kun suuria määriä viljaa päätyy rehuksi, joka edesauttaa rehuviljan hinnan laskua. Harvat onnistumiset näkyvät hinnoissa, kun myllyviljan hinta kohoaa ja rehuviljan hinta jatkaa laskuaan.

VYR jatkaa puintiseurantaa vielä kahden viikon ajan, 26.9.2023 asti.

VYR seuraa tuttuun tapaan puintien etenemistä eri puolilla Suomea. Tämä epävirallinen seuranta toteutetaan kootun asiantuntijaraadin voimin. Raatilaisilta kysytään arvioita puintien etenemisestä kunkin viikon alussa ja niiden pohjalta kirjoitettu uutinen julkaistaan vyr.fi – sivustolla tiistaisin. Raatilaisina on mm. keskusliikkeiden, viljakaupan ja tuottaja- ja neuvontajärjestöjen edustajia sekä viljelijöitä.