Siirry suoraan sisältöön

Uutisia viljaketjusta

Satototeumat Euroopassa ja globaalisti

Euroopan kuivat ja kuumat sääolosuhteet ovat heikentäneet sato-odotuksia jo pidemmän ajan, mikä on herättänyt huolta markkinoilla Euroopan viljojen riittävyydestä. Vaikka suurelta osin Eurooppaa on viime aikoina saatu runsaitakin sateita, on niiden tulo ollut liian myöhäistä sillä monien maiden kasvusto ja maaperä on jo kärsinyt niin huomattavasti alkukesän kuivuudesta, että viljasatojen pärjääminen on ollut lähes mahdotonta. Monissa Euroopan maissa on odotettavissa kokonaissatoa, joka vastaa maiden viiden vuoden keskiarvoa. Näissä arvioissa on kuitenkin selkeästi pudotuksia satokauden alkuun nähden, kun toteumat näyttivät vielä lupaavilta. Erityisen heikkoa satoa on odotettavissa ohralta, durumvehnältä ja auringonkukalta. Euroopan komission sääennustuksen mukaan Afrikasta on lähestymässä suuri lämpöaalto Etelä-Eurooppaan, joka on jo osittain näkynyt Etelä-Euroopassa, kun lämpötilat ovat nousseet lähes 40 asteeseen.

Keskilämpötiloja heinäkuun aikana Euroopassa.

Globaaleilla markkinoilla vehnän tuotannosta on huolestuttu. IGC on arvioinut, että samaan aikaan kun kulutus niin ruoka kuin rehukäyttöön on noussut huomattavaa tahtia, jopa lähes 804 miljoonan tonnin tasolle, näyttäisi tuotanto jäävän vain noin 784 miljoona tonnin tasolle ja näin ollen varastot ovat tyhjenneet ennätystahtiin. Myös ohran ja kauran tuotannot näyttävät pienenevän satokaudella 2023/2024, mutta maissin tuotannon ja kulutuksen uskotaan kääntyvän nousuun, mihin erityisesti Argentiinan suotuisat sadot näyttäisivät olleen syynä. 

Muuta

Muita markkinahintoihin vaikuttavia tekijöitä ovat olleet euron vahvistuminen suhteessa dollariin sekä Mustanmeren sopimuksen päättyminen. Sopimuksen loppuminen nosti markkinahintoja noin vuoden jälkeen selkeään nousuun, joskin laskusuhdanne oli lähes yhtä jyrkkä ja nopea. Monia eri ratkaisuja on ehdotettu Ukrainan viljaviennin turvaamiseksi ja erityisesti solidaarisuuskäytävien mahdollistaminen on nähty elintärkeänä. Mielipiteet tapojen toteutuksesta eroavat huomattavasti toisistaan ja toistaiseksi komissio ei ole tehnyt päätöstä asian suhteen. Selvää on kuitenkin se, että kuljetusreitti Ukrainan viljalle on löydettävä meriteitse, jotta logistinen tehokkuus säilyy.

Pariisin hintafutuurien kehitys näyttäisi olevan korkeimmillaan toukokuuhun 2024 asti. Pyynti yltää 250 €, ja loppuvuodelle on pyynti liikkumassa 245–250 € paikkeilla. 

Chicagon vehnäfutuurien kohdalla pyyntihintojen huippulukemat 735 $ osuvat toukokuun 2025 kohdille. Puhutaan siis lähes 100 dollarin pyynti erosta tämän hetken hintoihin. Silti futuurin tilastoja tarkastellessa on tärkeää huomata, että ostojen volatiliteetti vaihtelee huimasti syyskuusta 2023 toukokuuhun 2025 elipyyntihintojen kilpailutus lähes kahden vuoden päähän on toistaiseksi hyvin minimaalinen.

VYR pidättää oikeuden annettuun markkinainformaatioon. Markkinakommentit eivät ole suositus minkään markkina-position puolesta tai sitä vastaan. Markkinakommentit kuvaavat sen hetkistä tekijän kuvaa markkinoiden kehityksestä. Informaatiota voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta. Hintaindikaatiot ja markkinatiedot voivat jo julkaisuhetkellä olla muuttuneita ja niiden käyttötarkoitus on vain indikatiivinen sekä yleisen markkinatiedon lisääminen.  Markkinakommentit perustuvat useilta luotettavilta toimijoilta ja useista luotettavista lähteistä saatuihin markkinoiden julkisiin hintanoteerauksiin, sekä markkinoilta toimivilta analyysilaitoksilta saatuihin raportteihin. VYR ei vastaa tekstissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä.