Siirry suoraan sisältöön

Uutisia viljaketjusta

VYR kylvöseuranta 6/2023

Vilja-alan yhteistyöryhmän kylvöseuranta tuli päätökseen tällä viikolla (5.6.2023)
Seurantaa harjoitettiin kuuden viikon ajan.

VYR Kylvöseuranta, kuudes ja viimeinen viikko (5.6.2023)

Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomesta ilmoitetaan, että kylvöt ovat loppusuoralla. Vastaajat arvioivat kylvöjen kattavan jo 99 % alasta. Kylvämättä on vielä pieniä määriä kuminaa ja rypsiä. Sääolojen puolesta kuivuuden kerrotaan hidastavan kasvua ja vaikuttavan jo satopotentiaaliin. Myöhemmin kylvetyillä aloilla itäminen ja orastuminen on ollut epätasaista. Rikkatorjunnan puolesta tuuli ja viileys haastavat viljelijöitä. Sateita kaivataan kipeästi, jotta kasvu voi jatkua, eikä satopotentiaali pääse heikentymään merkittävästi. 

Uusimaa

Uudenmaan kylvötahti vastaa Varsinais-Suomen tilannetta, vastausten perusteella kylvettynä on 98–99 % alasta. Kylvämättä on ilmoitusten mukaan pieniä määriä rypsiä ja kauraa, sekä laajemmin monimuotoisuuspeltoja. Uudellamaalla sateita on saatu vain paikoittain, mutta sateet ovat tulleet kuuroittain, eikä peltojen kosteustilannetta kehuta. Kuivuuden vuoksi myös Uudellamaalla orastuminen ja taimettuminen on edennyt epätasaisesti, lisäksi ohralla kerrotaan olevan laajoja kirppojen aiheuttamia vaurioita. Paikoittain kuivuus on iskenyt niinkin pahasti, että oraiden kerrotaan kuihtuneen. Torjuntatoimia on käynnistetty ohralla kirppojen suuren määrän vuoksi, lisäksi herneen rikkatorjunta on käynnissä. 

Satakunta

Satakunnasta ei saatu vastauksia kuudennen viikon kyselyyn. 

Pirkanmaa

Pirkanmaalla arvio kylvötilanteesta asettuu laajempaan haitariin, 90–99 % välille. Kylvöt saadaan tällä arviolla päätökseen ensi viikon aikana. Vastauksissa korostuu kylvöä odottavat monimuotoisuuspellot, jotka on tarkoituksella jätetty viimeisten joukkoon. Pirkanmaalla kuivuus ja kylmyys hidastavat orastumista, muutoin tilanne vastaa edeltäviä maakuntia, varhaisimmat lohkot ovat orastuneet tasaisesti, mutta myöhemmin kylvetyillä lohkoilla orastuminen on ollut hyvinkin epätasaista. Lämpötila on paikoittain laskenut öisin jopa nollan tuntumille. Kirppoja on havaittu laajalti vehnällä ja ohralla, torjuntaan on paikoin ryhdytty, mutta tuulisen kelin kerrotaan vaikeuttavan ruiskutuksia. 

Päijät-Häme

Päijät-Hämeestä ilmoitetaan, että kylvöt ovat aivan loppusuoralla. Arvio tilanteesta on 99 %. Rypsiä ja monimuotoisuuspeltoja on vielä kylvämättä. Torjuntakynnyksen kerrotaan ylittyvän lähipäivinä, sekä rikkojen, että tuholaisten osalta. Kuivuus on haasteena myös Päijät-Hämeen alueella, joten epätasaista orastumista on havaittu paikoittain. Sateita kaivataan, jotta kasvu pääsee jatkumaan. 

Kymenlaakso

Kymenlaaksossa kylvöjen arvioidaan kattavan 90–95 % alasta. Kylvämättä on vielä valkuais- ja öljykasveja, sekä monimuotoisuuspeltoja. Kuivuus on aiheuttanut haasteita ja oraiden kehittyminen on paikoin pysähtynyt. Vettä kaivataan runsaasti, jotta kasvusto pääsee kehittymään. Aiemmin keväällä maakunnan alueelle osuneet rankkasateet ovat aiheuttaneet kuorettumista ja paikoin kerrotaan, että hiesumailla on kasvustoja jouduttu rikkomaan kuorettumisen vuoksi. Osa kylvetyistä aloista on orastunut epätasaisesti, mutta tilannetta ei vielä pidetä erityisen vakavana. 

Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla kylvöistä on 90–95 % tehtynä, paikoin jopa 99 % alasta on arvioiden mukaan kylvetty. Kylvämättä on etenkin ohraa, rypsiä, kuminaa ja monimuotoisuuspeltoja. Tilanne vastaa muiden maakuntien tilannetta siinä mielessä, että varhaisimmat kylvöt ovat onnistuneet ja myöhemmin kylvetyillä lohkoilla kuivuus on aiheuttanut epätasaisuutta orastumisessa. Kasvinsuojelu on käynnistymässä heti tuulen laannuttua. Herneen osalta tilanteen kerrotaan olevan hyvä, rypsillä paikoin epäilyjä hallavioituksista. Nurmet ovat kehittyneet hyvin, mutta sateita ja lämpöä kaivataan. Säilörehua ollaan keräämässä jo ensi viikolla. Syysviljojen puolesta talvituhot ovat aiemmin ilmoitettuja vakavampia, mutta kuitenkin vain paikoin. 

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaalla kylvöistä on tehtynä noin 90–95 %. Muista maakunnista poiketen olosuhteita on kehuttu ja aikataulu on normaalin mukainen. Kylvämättä on pääosin monimuotoisuuspeltoja. 

Keski-Suomi

Keski-Suomesta arvioidaan, että kylvöistä on 95 % tehtynä. Kylvämättä on vielä ainakin ohraa. Kylmyys on hidastanut orastumista, mutta tällä viikolla olosuhteiden kerrotaan muuttuneen ja kasvun kiihtyneen. Tilannetta pidetään vastausten perusteella hyvänä. 

Etelä-Savo

Etelä-Savossa on kylvettynä 95 % alasta. Peltojen kerrotaan orastuneen hyvin, vaikka kuivuus onkin nyt haasteena. Viileän kelin kerrotaan hieman helpottaneen kuivuuden vaikutuksia. Kirppatilanteen kerrotaan olevan haastava, sillä kylmyys ja tuulisuus on estänyt ruiskutukset ainakin paikoin. 

Pohjois-Savo

Pohjois-Savossa kylvettynä on arvioiden perusteella 93–95 % alasta. Epätasaisuutta on havaittu orastumisessa laajalti, syynä pääosin kuivuus. Viljoilla ruiskutukset ovat käynnistymässä, ensimmäiset rikkatorjunnat ovat jo tehtynä. Kylvämättä on etenkin ohraa, monimuotoisuuspeltoja ja muita kasveja, joita ei olla korjaamassa. Sääolojen kerrotaan suosineen kylvöjä, mutta nyt kaivataan lämpöä ja sateita. Viime viikolta raportoitiin myös yksittäinen hallayö.

Etelä-Karjala

Etelä-Karjalasta kerrotaan, että kylvöt kattavat jo 97–98 % alasta. Kylvämättä on vielä kauraa ja monimuotoisuuspeltoja. Alueellinen vaihtelu on ilmeisen suurta, sillä osa vastaajista pitää olosuhteita normaaleina, ja toiset kertovat heikosta itämisestä ja epätasaisuudesta. 

Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalassa noin 90 % alasta on kylvettynä. Ohraa on vielä paikoin kylvämättä. Orastumisen kuvataan onnistuneen melko hyvin, vaikka nyt kuivuus onkin haasteena. Oraiden kehittyminen on kuivuuden myötä hidastunut, mutta mikäli sateita saadaan pian, ei tilanne ole ongelmallinen. Kylmyys on myös aiheuttanut vioituksia oraille, joten myös lämpö kaivataan. Nurmien tilannetta kehutaan ja ensimmäinen säilörehun keruu on käynnistymässä ensi viikon aikana.