Siirry suoraan sisältöön

Uutisia viljaketjusta

Rapsin hinnan nykytila ja odotukset

Rapsin hinnassa on ollut nähtävissä jatkuvaa laskua ja viikolla 20 saavutettiin melkein alin hinta kahteen vuoteen. Trading Economics:n mukaan rapsin hinta on 19.5. ollut 395.75 €, joka on noin 52,32 % alhaisempi hinta kuin vuosi sitten (821 €). Rapsin hinnan laskuun on vaikuttanut odotukset kuten Mustanmeren viljasopimuksen päättyminen, Yhdysvaltojen soijapapujen tuotannon nykyinen laskusuhdanne ja myös marginaalinen heikkous raakaöljyssä. Myös EU:n ja Kanadan alueen suotuisampi tuotto on ollut hinnan kannalta merkittävä tekijä erityisesti, kun Australian jatkuva kuivuus on edelleen kurittanut satoa. 

Rapsin hinnan globaali huippu on nähty huhtikuussa 2022 ollen 1094,00 €. Luken mukaan rypsin ja rapsin tuottajahinnat ovat maaliskuussa 2023 olleet 560,88 € eli myös Suomen hintoihin nähden nykyinen lasku on ollut huomattava. Euroopassa hinnan lasku selittyy osittain ainakin liikatarjonnalla. EU tasolla tarjonnan on tällä hetkellä arvioitu ylittävän pyynnin noin 2,5 tuhannella kilotonnilla, joka näin ollen vaikuttaa merkittävästi pyyntihintaan. Kun aiempiin vuosiin verrataan, on EU:ssa alijäämä ollut vuonna 2022 noin 940 kilotonnia ja vuonna 2021 noin 860 kilotonnia, kun taas vuodelle 2023 arvioidaan noin 640 kilotonnin ylijäämää. Näin ollen, kun tarjonta ylittää jatkuvasti kysynnän on hinnassakin näkyvissä selkeä laskusuhdanne. Suomessa rapsin hintakehitykseen vaikuttaa pääosin samat ilmiöt kuin globaalisti, ja toisaalta myös Suomen sisällä reagoidaan suoraan globaaleihin hintamuutoksiin. Vaikka MATIF:n mukaan on myös arvioitavissa pieniä hinnan korotuksia vuoden päähän, mutta tällöinkin on kyse vain noin 10 € hinnan muutoksista, jotka ovat kaukana niistä hintamuutoksista, joita kahden edellisen vuoden aikana on nähty eivätkä tulevaisuuden hintamuutokset näillä näkymin tule saavuttamaan samankaltaista tasoa, kuin tuolloin. 

EU:n ja Kanadan onnistuneet sadot ovat kompensoineet Australian alijäämäistä satoa ja näin ollen rapsin hinta ei ole lähtenyt nousuun, vaikka on arvioitu, että Australiaa kurittanut kuivuus tulee pienentämään istutusalaa, jopa 10 % vuonna 23/24. Suurin osa Euroopan rapsituotannosta nojautuu Ranska, Saksa, Iso-Britannia ja Tshekki alueelle, missä suuret sademäärät ja kylmyys ei ole vielä aiheuttanut merkittävää muutosta kylvöille. Tämä ei kuitenkaan poista todennäköisyyttä siitä, että rapsin myöhemmissä kehitysvaiheissa saattaisi ilmaantua ongelmia. Suuret sateet ovat esimerkiksi nyt jo vaikeuttaneet kevät- ja kesäkylvöä sekä lannan levitystä. Euroopan hyvä tilanne rapsin tuotannossa heijastuu myös siihen, että ainoastaan Espanjassa ja Tanskassa on nähtävissä negatiivista tai pysyvyyttä tuotannossa. Espanjassa on odotettavissa keskiarvoa alempaa tuottoa ja Tanskassa keskiarvo pysyy samana, kun taas muualla Euroopassa on odotettavissa 5 vuoden keskiarvoon nähden korkeampaa tuottoa. 

Mustanmeren Viljasopimus

Yleinen epävarmuus geopoliittisissa suhteissa vaikuttaa koko vilja-alan globaaliin markkinaan ja heijastuu vahvasti myös epätasaisuuteen taloudessa. Ukrainan rajoitetut mahdollisuudet viljelyyn on nähty vaikuttavan jo kahden vuoden ajan viljan markkinahintoihin ja näin ollen myös siis rapsin hinnan laskua voidaan osittain selittää tällä. Mustanmeren viljasopimuksen päättyminen aiheutti yleistä epävarmuutta viljamarkkinatilanteelle, joka oli toisaalta myös mahdollisuus hintojen nousulle. Hetkellinen epävarmuus Ukrainan viennistä olisi voinut olla hintaa nostava tekijä, kun erityisesti Euroopan alueen merkittävintä viejää rajoitetaan, mutta sopimuksen nopea sovittelu ei kuitenkaan kerennyt vaikuttaa hintoihin merkittävästi.  

Öljykasvien merkitys

Merkittävä kasvu Euroopan tuotannossa on osittain syy myös laskevalle hinnalle, kun kysyntää ei riitä kertyneelle sadolle. Soijapapujen heikompi tuonti Kiinasta on aktivoinut EU alueen vilkkaampaan rapsin tuotantoon ja vaikka elpymistä on nähtävissä soijapapujen osalta ja tuontikysyntä lisääntynyt Argentiinan ja Kiinan seudulla, ei tämä silti riitä kilpailuttamaan rapsin liikatarjontaa riittävästi, jotta hinnoissa voitaisiin vielä nähdä merkittävämpää nousua. Myös Yhdysvaltojen aiempia vuosia alhaisempi soijapapu tuotanto on vaikuttanut välillisesti rapsin hintakehitykseen, kun vienti muista maista on kasvanut huomattavasti. Osittain öljykasveja käytetään toisiaan korvaavina tuotteina erityisesti esimerkiksi biopolttoaineen käytössä, jolloin parempi hinta soijapapujen kohdalla edesauttaa sen kysyntää ja vähentää tarvetta muille öljykasveille kuten rapsille. Korvattavuus ja liikatarjonta heijastuu myös paljon rapsiöljyyn, kun kysyntää ei riitä. Rapsiöljyn entistä hintatasoa ei perustellusti voida pitää yllä, kun korvaavia raaka-aineita kuten soija- ja palmuöljyä on edelleen tarjolla biopolttoaineeksi suotuisampaan hintaan. Niin pitkään, kun muidenkin kasviöljyjen saatavuus pysyy entisellään ei rapsiöljy ole tarpeeksi kilpailukykyinen saavuttaakseen muutosta markkinahintaansa. 

Kokonaiskuva ja tulevaisuus

Vaikka rapsin hinnan lasku on selkeää, on huomioitava myös, että viimeisen kahden vuoden aikana markkinahintaa on ohjannut monet ilmiöt kuten geopoliittinen tilanne ja korona pandemia, joiden vaikutusta on vaikea verrata aiempiin ajanjaksoihin. 10 vuoden aika-akselilla nykyinen hinta on yli keskiverron eikä poikkea merkittävästi hinnoista ennen vuotta 2020. Tietysti myös odotukset ja tulevaisuuden näkymät rapsille eivät ole ainakaan vahvistaneet hintakehitystä eikä yleinen taloustilanne myöskään tue hintojen nousua. 

Toisaalta rapsin tulevaisuuden ja sen tuotannon suhteen pitkällä aikavälillä, on huomattavissa, että rapsin käyttöaste on nousemassa, jo toista vuotta putkeen, mutta kuitenkin hillitymmin kuin minkälaista nousua oli nähtävissä kylvövuotena 21/22, kun käyttöaste nousi 1.9 %. Kuitenkin Pariisin hintafutuurit tällä hetkellä arvioi lähivuosien hintojen laskusuhdanteen jatkumoa. Tuleva sadonkorjuu tulee osoittamaan onko arvioidut rapsisadot toteutuneet ja missä määrin sato tulee heijastumaan hintoihin. 

Lähteet: 

www.mintecglobal.com/top-stories/rapeseed-oil-prices-decline-to-levels-last-seen-in-2021 – Mintec Global 

live.euronext.com/en/product/commodities-futures/ECO-DPAR/instrument?Class_symbol=ECO&Class_exchange=DPAR&fOrO=F&md=08-2023 – EURONEXT 

ahdb.org.uk/news/even-lower-rapeseed-prices-next-season-grain-market-daily – Agriculture and Horticulture Development Board 2023 -AHDB 

ahdb.org.uk/news/arable-market-report-15-may-2023 Agriculture and Horticulture Development Board 2023 -AHDB 

publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC133112 – EU, JRC MARS Bulletin – Crop monitoring in Europe – April 2023 – Vol. 31 No 4 

apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/oilseeds.pdf – USDA 

www.zmp.de/en/exchanges/matif/matif-rapeseed_future – ZMP Live 

www.strategie-grains.com/content_supply-and-demand_1244 – Stratégie grains 

tradingeconomics.com/commodity/rapeseed-oil – Trading Economics  

projects.luke.fi/ruokafakta/ – LUKE Luonnonvarakeskus 

www.world-grain.com/articles/18102-usda-says-global-soybean-production-at-five-year-low – World Grain

www.un.org/en/black-sea-grain-initiative – United Nations