Siirry suoraan sisältöön

Uutisia viljaketjusta

VYR kylvöseuranta 5/2023

Vilja-alan yhteistyöryhmän kylvöseuranta on käynnissä 3.5. – 5.6.2023.

VYR Kylvöseuranta, viides viikko (29.5.2023)

Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen kylvöt on miltei tehtynä, kyselyn vastausten perusteella kylvettynä on 95–98 % alasta. Paikoin kylvämättä on vielä rypsiä ja ympäristönurmia, sekä tarkoituksella myöhemmin kylvettäviä lohkoja. Orastuminen ja taimettuminen on edennyt sujuvasti, mutta sateiden toivotaan saapuvan, jotta kasvu voi jatkua tehokkaasti. Vilja- ja sokerijuurikkaan osalta kirppatilanne ylittää torjuntakynnyksen, öljykasveilla tilanne hieman parempi. Viljojen puolesta kerrotaan, että kirppojen määrästä huolimatta tuhot ovat jääneet suppeiksi, eikä vaikutus satoon näytä tässä vaiheessa merkittävältä. Varhaisimpien kylvöjen osalta, etenkin kevätviljoilla ja herneellä myös rikkatorjunta on käynnistymässä. 

Uusimaa

Uudenmaan kylvöt ovat myös tulossa päätökseen, arvioiden mukaan 95–99 % kylvöistä on tehtynä. Kirpat ovat vaivana myös Uudellamaalla, torjuntatoimiin on ryhdyttävä, jottei kasvu hidastuisi merkittävästi. Uudellamaalla sateita on saatu ajoittain, mutta lisää on toiveissa. 

Satakunta

Satakunnasta ei saatu vastauksia viidennen viikon kyselyyn. 

Pirkanmaa

Pirkanmaalta ei saatu vastauksia viidennen viikon kyselyyn. 

Päijät-Häme

Päijät-Hämeestä kerrotaan, että kylvöt on noin 95 % tehtynä. Kylvämättä on etenkin rypsiä ja kuminaa. 

Kymenlaakso

Kymenlaaksossa on kylvettynä 80–90 % % alasta, mutta kuivuuden ja kylmyyden kerrotaan aiheuttaneen merkittävää epätasaisuutta itämisessä. Paikoin kasvun kerrotaan seisahtuneen täysin kuivuuden vuoksi ja toisaalla orastumista kehutaan tasaiseksi, joten alueellinen vaihtelu kosteusoloissa erottuu. Kylvämättä on tattaria, ohraa, valkuaiskasveja ja nurmia. Syysviljojen kasvun kerrotaan edenneen mainiosti. 

Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla kylvöt kattavat noin 85 % alasta. Kylvöä odottaa vielä ainakin ohra, rypsi ja peruna. Orastumisen kerrotaan edenneen tasaisesti ja tietyillä seuduilla sateet ovat edesauttaneet kasvun jatkua, kun toisaalla sateita kaivataan. Yleisesti tilannetta pidetään hyvänä ja oraslannoituksiin, sekä torjuntatoimiin ollaan parhaillaan ryhtymässä. Kirppatuhoja on ilmoitettu ja syysviljoja on jo ruiskutettu. 

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaalta ei saatu vastauksia viidennen viikon kyselyyn. 

Keski-Suomi

Keski-Suomessa on arvioiden mukaan kylvettynä noin 80 % alasta. Viljoista kylvämättä on vielä ohraa. Kasvun kerrotaan etenevän normaaliin tahtiin, ensimmäisenä kylvetyt lohkot ovat orastuneet tasaisesti ja kosteustilanteen kerrotaan tukevan kasvua vielä, vaikkei sateita lähiaikoina tulisikaan. Maakunnasta kerrotaan kylmemmän jakson hidastaneen kasvua, mutta tilanteesta ei olla huolissaan. 

Etelä-Savo

Etelä-Savossa kylvöt ovat loppusuoralla, arviot vaihtelevat 90–95 % välillä. Orastuminen on edennyt hyvin ja alueelle osuneiden sateidenkin kerrotaan olleen sopivan suppeita. Kylmempi jakso ei ole vastaajien perusteella haasteena, vaan tukee juuriston kehitystä. Torjuntatoimiin ollaan ryhtymässä laajalti tällä ja ensi viikolla. Erästä vastausta lainaten, eväät hyvälle sadolle ovat olemassa. 

Pohjois-Savo

Pohjois-Savossa alueellinen vaihtelu on suurta, arviot kylvötilanteesta vaihtelevat 50–80 % välillä. Kylvämättä on kaikkia viljoja, öljykasveja, nurmia ja monimuotoisuuspeltoja. Kylvökelejä kehutaan hyviksi tai jopa poikkeuksellisen hyviksi. Kosteuden ja sateen osalta paikallinen vaihtelu korostuu, sillä osa vastauksista kehuu tilannetta ja toiset odottavat sateiden saapumista. Viikonlopun aikana on hallat ovat koetelleet tiettyjä seutuja, mutta laajempia vioituksia ei ole raportoitu. 

Etelä-Karjala

Etelä-Karjalassa kylvettynä 85–90 %. Etenkin hernettä, kauraa ja nurmia on vielä kylvämättä. Muista maakunnista poiketen, Etelä-Karjalasta kerrotaan itämisen edenneen heikosti ja hitaasti. 

Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalassa kylvöt ovat noin 85 % tehtynä. Ohraa ja kauraa on vielä laajemmin kylvämättä. Viimeisten lohkojen osalta kunnostustoimet ovat käynnissä ja kylvöt etenevät säiden salliessa. Yleisesti ottaen säätilaa on kehuttu ja orastumista kuvataan tasaiseksi. Lisäksi nurmien kasvu on vastausten perusteella käynnistynyt vauhdilla, eikä talvituhoja ole merkittävissä määrin.