Siirry suoraan sisältöön

Uutisia viljaketjusta

Kylvöseuranta 4/2023

Vilja-alan yhteistyöryhmän kylvöseuranta on käynnissä 3.5. – 5.6.2023.

VYR Kylvöseuranta, neljäs viikko (22.5.2023)

Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomessa kylvöt ovat loppusuoralla, arvioiden perusteella 90–95 % alasta on kylvettynä. Kylvämättä on pääasiassa rypsiä. Maakunnan olosuhteita on kehuttu, orastuminen ja taimettuminen on edennyt hyvin. Syysviljojen kunnosta ei tällä kertaa saatu päivitystä. 

Uusimaa

Uudellamaalla kylvetyn alan arvioidaan kattavan 80–95 %. Viimeiset kylvöt kohdistuvat kuminaan, osaan kevätviljoista, rypsiin sekä maisema-, monimuotoisuus- ja riistapeltoihin. Olosuhteet ovat edistäneet orastumista ja usea vastaaja odottaa sadetta kasvun tueksi. Syysviljojen osalta korrenkasvu on käynnissä ja rukiin kerrotaan olevan jo tulossa tähkälle. Matalat yölämpötilat ovat karaisseet ja kellastaneet varhaisimpia kylvöjä, mutta vahinkojen ei arvioida olevan merkittäviä. Ohran osalta torjuntakynnys on ylittynyt tietyillä seuduilla, lämpimän sään suosiessa myös viljelyn kannalta haasteellisten eliöiden kehitystä. 

Satakunta

Satakunnassa kylvötilanteen arvioidaan kattavan 75 % alasta, pieniä määriä kevätviljoja ja etenkin ohraa on vielä kylvämättä. 

Pirkanmaa

Pirkanmaalla alueellinen vaihtelu on suurta, vastausten perusteella kylvettynä on 55–100 % alasta. Keskimäärin arvioituna tehdyt kylvöt kattavat noin 80 % alasta. Viljelykasveittain kylvämättä on rypsiä, ohraa ja kesantoja. Viherlannoituskaistojen kylvö lukeutuu myös viimeisten joukkoon. Maakunnan etelä-, lounais- ja kaakkoisosissa kylvöt ovat pääosin tehtynä ja ruiskutuksetkin ovat jo alkaneet. Pirkanmaan pohjoisemmissa osissa vielä noin neljännes alasta kylvämättä. Kasvuunlähtö on sujunut vauhdikkaasti ja tilannetta kuvataan kokonaisuudessaan hyväksi. 

Päijät-Häme

Päijät-Hämeen osalta kylvöt ovat 80–90 % tehtynä, rypsi ja kumina odottavat viimeisinä vuoroaan. Orastuminen on edennyt hyvin ja syysviljoilla on jo toinen lannoitus käynnissä. 

Kymenlaakso

Kymenlaaksosta ei saatu vastauksia neljännen viikon kyselyyn. 

Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaalla kylvöt kattavat arvioiden perusteella 60–75 % alasta. Kylvämättä on rypsiä, kauraa ja ohraa. Syysviljojen tilanne on vaihteleva, osa vastauksista korostaa mallikasta kasvua, kun toisaalla kevään kuivuus on heikentänyt syysviljojen kuntoa. Pieni osa vastaajista on ilmoittanut syysviljojen tilanteen niin heikoksi, että kasvusto on murskattava ja tilalle tullaan kylvämään kevätviljaa. Olosuhteet ovat edistäneet kylvöjä ja orastumista, tahtia kuvaillaan ripeäksi. 

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaalla kylvöä odottaa ohra ja kaura. Tilannetta kuvataan hyväksi, vaikka kylvöjen edistyminen on muita seutuja verkkaisempaa. Kylvettynä on arvioiden perusteella 15–25 %. 

Keski-Suomi

Keski-Suomessa arviot vaihtelevat 60–90 % välillä, joten alueellinen vaihtelu korostuu. Kylvämättä on etenkin kauraa ja rypsiä. Useampi vastaaja toivoo sadetta, huomauttaen, että kuorettumisen riski on läsnä. Varhaisimmat kylvöt ovat jo nousseet oraalle ja loppujen arvioidaan etenevän hyvinkin pian, mikäli olosuhteet sen sallivat. Yleisesti olosuhteita on kuvailtu hyviksi tai jopa loistaviksi. 

Etelä-Savo

Etelä-Savosta ei saatu vastauksia neljännen viikon kyselyyn.

Pohjois-Savo

Pohjois-Savon kylvötilanteessa merkittäviä alueellisia vaihteluja, sillä kylvettynä on arvioiden perusteella 30–70 % alasta. Todellinen lukema on luultavasti haitarin ala- tai keskivaiheilla. Viljoja on laajalti kylvämättä, sekä myös nurmet ja kesannot odottavat vuoroaan. Sateita kaivataan, jotta orastuminen vauhdittuu. Alueen karjatilojen kerrotaan suorittaneen kylvönsä, suuremmilla viljatiloilla osa kylvöistä on vielä tekemättä. Nurmien osalta lannoitukset ja rikkatorjunta ovat käynnissä. 

Etelä-Karjala

Etelä-Karjalasta ei saatu vastauksia neljännen viikon kyselyyn. 

Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalassa kylvettynä on arvioiden mukaan 25–50 % alasta. Ohraa ja kauraa on vielä kylvämättä, sekä myös peruna, että monimuotoisuus- ja riistapellot odottavat vuoroansa. Nurmet ovat lähteneet mallikkaasti kasvuun ja ensimmäisenä kylvetyillä lohkoilla orastuminen on käynnissä. Laajemmin arvioiden maakunnan vilja-alan arvioidaan laskevan, sillä luonnonhoitopellot ovat suosiossa. Tietyillä seuduilla hanhet ovat jälleen haasteena, vaikka hanhien aiheuttamia tuhoja ei tällä kertaa ilmoitettu.