Siirry suoraan sisältöön

Uutisia viljaketjusta

VYR Kylvöseuranta 1-2/2023

Vilja-alan yhteistyöryhmän kylvöseuranta on käynnissä 3.5. – 5.6.2023.

Vilja-alan yhteistyöryhmän vuosittainen kylvöseuranta käynnistyi 3.5.2023. Seurantaa jatketaan kesäkuun alkuun saakka. Kysely toimitetaan viikoittain noin 130 asiantuntijalle ympäri Suomea. Kyselyn vastaajat edustavat kirjavasti suomalaista maataloutta, vastaajien joukossa on viljelijöitä, neuvojia, viljakaupan ammattilaisia ja tutkijoita. 

Kyselyn ensimmäisellä viikolla (3.5.2023) kylvöt olivat pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta tekemättä, joten tähän uutiseen on sisällytetty ensimmäisen ja toisen viikon (8.5.2023) vastaukset. Kyselyssä seurataan kevätkylvöisten kasvien lisäksi syysviljojen talvehtimista. 

Kylvöseurannan ensimmäinen viikko 3.5.2023

Varsinais-Suomi

Alueellinen vaihtelu Varsinais-Suomen sisällä on suurta, arviot kylvöjen etenemisestä maakunnan alueella ovat 5–10 % luokkaa, mutta tietyillä seuduilla jo neljännes kylvöistä on tehtynä. Maakunnan eteläisimmillä alueilla kylvöjen arvioidaan olevan vieläkin pidemmällä. 

Varhaisimmat kylvöt ovat keskittyneet sokerijuurikkaan lisäksi kauraan, kevätvehnään ja härkäpapuun. Lisäksi ohran ja rapsin kylvöt ovat käynnistyneet. 

Syysviljojen talvehtiminen on onnistunut hyvin ja ensimmäiset lannoitukset on tehty sekä syysviljoille, että nurmille. 

Sääolojen ja kylvöjen etenemisen puolesta viikon 19 arvioidaan olevan kiireinen. 

Uusimaa

Uudellamaalla 5–15 % kylvöistä arvioidaan olevan tehtynä, maakunnan länsiosissa arvio on hieman suurempi kattaen 15–20 % kylvöistä. Varhaisimmat kylvöt ovat keskittyneet viljoihin ja rapsiin. 

Syysviljojen osalta lieviä talvituhoja on havaittavissa, mutta talvehtimisen puolesta tilannetta arvioidaan hyväksi. Ensimmäiset lannoitukset on jo annettu. 

Uudellamaalla kylvöjen etenemisen keskeytti runsaat sateet, mutta myös Uudellamaalla viikon 19 arvioidaan olevan kylvöjen puolesta kiireinen, mikäli sääolot suosivat. 

Satakunta

Ensimmäisen viikon kyselyyn ei saatu vastauksia Satakunnan osalta.

Pirkanmaa

Pirkanmaalla kylvöt ovat vasta alkamaisillaan, varhaisimpien kylvöjen osalta etenemistilanteen arvioidaan olevan vain muutaman prosentin luokkaa. Vastauksissa korostuu kylvöjen sijaan muut kevättoimet lannoituksista äestykseen, ja vastaajien mukaan käytännössä kaikki on vielä kylvämättä.

Pirkanmaan osalta peltojen kosteus ja kylmyys ovat viivästyttäneet kylvöjen aloitusta, viikon 20 arvioidaan olevan ajallisesti sopiva hetki laajemmille kylvöille. 

Päijät-Häme

Päijät-Hämeen osalta kylvöjen aloitus on vielä tekemättä, arvioissa viikolla 19 ensimmäiset kylvöt. 

Kymenlaakso

Kymenlaaksossa kylvöt ovat vasta alkamassa, vastauksien perusteella kaikki on vielä kylvämättä. 

Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla kylmyys ja kosteus odotuttavat viljelijöitä. Kylvöjen arvioidaan käynnistyvän viikkojen 19–20 aikana. Peltojen kosteus ei ole mahdollistanut lannoittamista, lisäksi osa vastaajista korostaa markkinoiden seurantaa ja strategisia, viime hetken kylvöpäätöksiä. 

Syysviljojen osalta talvehtiminen on onnistunut hyvin, mutta syysöljykasveilla talvituhoja havaittavissa. 

Pohjois-Pohjanmaa

Kylvöjä ei ole vielä aloitettu, arviot vaihtelevat viikkojen 19–20 välillä. 

Keski-Suomi

Keski-Suomessa kylvöt odottavat, aloituksen arvioidaan tapahtuvat viikkojen 19–20 välillä. Talven olosuhteita kehutaan syyskasvien puolesta, talvituhoja ei juurikaan ole. 

Etelä-Savo

Etelä-Savossa peltojen kerrotaan olevan vielä liian märkiä kylvöille, joten aloitusta odotetaan. 

Pohjois-Savo

Pohjois-Savossa peltojen kosteus on hidasteena, kylvöjen arvioidaan alkavan viikolla 20. 

Etelä-Karjala

Etelä-Karjalan alueella viljojen kylvöjä on aloitettu, tehtyjen kylvöjen osuudeksi arvioidaan 5 %. Arvio kylvöjen laajemmasta aloituksesta osunee viikoille 20–21. 

Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalasta ei saatu vastauksia ensimmäisen viikon kyselyyn.

VYR Kylvöseurannan toinen viikko 8.5.2023

Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen tilanne vastaa edellisen viikon kyselyä, maakunnan alueella tehtyjen kylvöjen osuudeksi arvioidaan tälläkin osaa 5–15 %. Suurempi osa arvioista sijoittuu kuitenkin enimmillään 10 % tienoille, joten alueellinen vaihtelu maakunnan sisällä korostuu. 

Uusimaa

Uudellamaalla kylvöjen eteneminen on ollut hidasta, vastausten perusteella kylvetty ala vastaa edellisen viikon vastauksia, kattaen 5–15 % kylvöistä. Alkanutta viikkoa kuvataan kiireiseksi ja laajempi kylvöjen eteneminen on arvioiden mukaan käsillä. Arvioiden tarkkuus kehittynee viikkojen 19–20 aikana, kun laajempi osuus viljelijöistä ryhtyy kylvöihin. 

Uudellamaalla osittain vielä liian kosteaa, varhaisimpien kylvöjen ja syysviljojen kerrotaan kärsivän hanhiparvista. Äestykset ovat vastausten perusteella laajalti käynnistymässä tällä viikolla. 

Satakunta

Satakunnan alueella kylvöjen kerrotaan olevan alkamassa viikoilla 19–20. Ensimmäisiä kylvöjä viljojen osalta on tehty, kattaen noin 5 %. 

Pirkanmaa

Pirkanmaan vastaukset ovat pitkälti edellisen viikon kaltaisia, kevättoimia on tehty ja ensimmäisetkin kylvöt ovat alkaneet, mutta arvioiden perusteella kylvöt kattavat 2–5 %. Liikehdintää on havaittavissa ja kylvöjen käynnistymistä laajemmin odotetaan viikolla 20. Syysviljojen talvehtimista kuvataan sanalla hyvä ja kasvun merkkejä on jo näkyvillä. 

Päijät-Häme

Päijät-Hämeen osalta ensimmäisiä kylvöjä on tehty, mutta tehdyt kylvöt edustavat vain muutamaa prosenttia kokonaisuudesta. Olosuhteita kehutaan ja kylvöjen ennakoidaan alkavan laajemmin viikolla 20. 

Kymenlaakso

Kymenlaaksossa arviot kylvöjen etenemisestä vaihtelevat 0–4 % välillä, joten aluekohtaisia eroja on. Paikoin peltojen kerrotaan olevan sopivan kuivia, kun toisaalla liiallinen kosteus viivästyttää kylvöjen aloitusta. Varhaisimmat kylvöt maakunnan alueella ovat kohdistuneet viljoihin. 

Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla kylvöt ovat vasta alkaneet viljojen osalta, arviot etenemisestä ovat muutaman prosentin luokkaa. Kevättoimia lannoitusten ja muokkausten osalta on tehty, mutta tilannetta kuvataan hiljaiseksi. 

Syysviljojen osalta talvehtiminen on onnistunut kohtalaisesti tai hyvin, vastauksesta riippuen. 

Pohjois-Pohjamaa

Pohjois-Pohjanmaalta saadut terveiset kuvaavat olosuhteiden olevan kylmät ja märät, joten kylvöjä ei ole vielä aloitettu. Arvio kylvöjen käynnistymisestä kohdistuu aikaisimmillaan viikkoon 20. 

Keski-Suomi

Keski-Suomesta ei saatu vastauksia toisen viikon kyselyyn. 

Etelä-Savo

Kylvöjen kerrotaan käynnistyvän kovalla vauhdilla tällä viikolla, mikäli sääolot pysyvät otollisina. Ensimmäiset kylvöt on jo tehty, tämän arvioidaan kattavan kuitenkin vain noin 1 % osuuden. 

Pohjois-Savo

Pohjois-Savossa kylvöt ovat vielä alkamatta, osassa pelloista on vielä lunta reunoilla ja tilanteen arvioidaan helpottavan viikolla 20. 

Etelä-Karjala

Etelä-Karjalassa tilanne vastaa edellistä viikkoa, tehtyjen kylvöjen osuudeksi arvioidaan maksimissaan 5 %. Kylvöjen laajempi käynnistyminen tapahtunee viikkojen 20–21 aikana. 

Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalasta kerrotaan kevättoimien alkaneen, mutta kylvöjen aloittamista odotellaan vielä muutamakin viikko.