Vilja-alan yhteistyöryhmä
Vilja-alan yhteistyöryhmä
Avaa uutiskirje selaimessa

Viljaviesti 39/2023

1.12.2023

Lukijalle

VYR Viljelijäseminaari pidetään 14.2.2024 HAMK Visamäen kampuksella. Ohjelma julkaistaan myöhemmin tämän vuoden aikana. Ilmoittautuminen aukeaa tammikuussa.

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry:n 20-vuotisjuhlia vietettiin lokakuussa. Paikalla oli VYR:n jäsenorganisaatioide n ja sidosryhmien edustajia sekä muita VYR:n toimintaan 20 vuoden aikana vaikuttaneita henkilöitä.

VYR ry:n nykyinen puheenjohtaja Jaakko Huokkola avasi tilaisuuden. Juhlassa kuultiin myös VYR:n perustaja Seppo Koivulan, maa- ja metsätalousministeri ön ruokaosaston osastopäällikkö Minna-Mari Kailan, maa- ja metsätalousalan vaikuttaja Esa Härmälän sekä VYR ry:n varapuheenjohtaja Max Schulmanin puheenvuorot.

Kiitos kaikilla toiminnassamme mukana kulkeneille! Jatketaan vilja-alan kehittämistä yhdessä.

Kotimaan markkinat

39 2023 hinnat

Kotimaan viljatasearvio 2023/24

Viljatasearvio 2023/24 päivitettiin 24.11.2023. Tasepäivitys oli tämä kauden toinen. Viljatasearvion tuotantotiedot perustuvat Luken satotilastoon samoin kuin alkuvarastot perustuvat Luken varasto- ja käyttötilastoihin. Muut kohdat perustuvat edellisiin taseisiin sekä viljamarkkinatyöryhm än kommentteihin. Huomioitu on myös arvio kauden tuoreviljasadosta.

Vaikea syksy vaikutti puidun sadon laatuun ja määrään. Punahomeongelmien vaikutus vientiin on vielä epävarmaa. Kotimaan viljan laatu on hyvin vaihtelevaa, mutta myös laadukasta tavaraa on liikkeellä.

Kotimaan viljatasearviot

Euroopan markkinat

Syksy on ollut hyvin vaihteleva eri puolilla Eurooppaa. Pohjoisessa ja lännessä oli hyvin märkää kun taas idässä kärsitty kuivuudesta.

EU:n syyskylvöt venyvät myöhään poikkeuksellisen märän syksyn seurauksena laajalti Euroopassa. Märkyys haittasi selvästi myös kylvösten alun kasvua ja kehitystä. Runsaasta kosteudesta on ollut syyskylvöksille myös hyötyä, kunhan se ei ole ollut liiallista.

Kriittinen tilanne on märkyyden suhteen mm. Länsi-Ranskassa, missä marraskuun alkupuoliskolla alle puolet syysviljojen kylvöistä oltiin saatu valmiiksi. Jatkuva märkyys on aiheuttanut päänvaivaa myös mm. Pohjois-Saksassa, Benelux-maissa ja Länsi-Puolassa.

Baltiassa ja Skandinaviassa syyskylvöt saatiin lokakuun loppuun mennessä valmiiksi. Olosuhteet olivat kohtuulliset, mutta todennäköisesti keväällä joudutaan tekemään uusintakylvöjä veden kerääntyessä paikallisesti pelloille.

Rapsin kylvöt saatiin päätökseen suotuisissa olosuhteissa sen päätuotantoalueilla.

11 2023 Areas of concern

JRC MARS Bulletin Crop monitoring in Europe November 2023

Strategie grains päivitti kauratasettaan 2023/24. Tuotantoennusteet, kauran kauppa EU:n sisällä, rehukäyttöennuste sekä loppuvarastoennuste tippuivat aikaisemmista ennusteita.

Tuotantoennustetta laskettiin Ruotsin ja Tanskan päivitettyjen arvioiden seurauksena. Kauran tuotantoennuste tippuu rajusti vuotta aikaisemmasta 5,57 milj. tonniin. Kaura-ala jäi pieneksi ja satotasot olivat viime kautta matalammat.

Vaikka sato jää pieneksi, ei se vaikuta elintarvikekäyttöenn usteeseen. Käytön ennustetaan jopa kasvavan viime kauteen verrattuna, vaikka kasvu jääkin aikaisempaa arvioita maltillisemmaksi.

Pienentynyt tarjonta näkyy suoraan rehukäyttöennusteen pienentymisenä. Käytön arvioidaan olevan reilut miljoona tonnia pienempää kuluvalla kaudella kuin viime kaudella.

Kauraa ennustetaan liikkuvan selvästi vähemmän EU:n sisämarkkinoilla kuin viime kaudella. Etenkin Ruotsi ja Puola jäävät aikaisempien vuosien vientimääristä. Espanjan ennustetaan tuovat kauraa enemmän kuin viime kaudella maan oman tuotannon ollessa pientä.

Kolmansiin maihin kauraa viedään vähän tarjonnan ollessa suppeaa. Strategie grains ennustaa, että mahdollisesti EU maat eivät ole tällä kaudella lainkaan mukana Yhdysvaltojen markkinoilla.

Loppuvarastoennuste 2023/24 on pieni tippuen yhä jo viimekauden tiukasta tilanteesta.

EU:n kauranhinnat ovat vahvistuneet kuukauden aikana. Ne ovat palanneet vuoden 2022 marraskuun tasolle. Pohjois-Amerikassa hinnat eivät ole vahvistuneet samaa tahtia. Pohjois-Amerikan kauratase on kuitenkin hyvin tiukka, joten hintatason odotetaan vahvistuvan myöhemmin markkinakauden aikana.
Viljaviesti on Vilja-alan yhteistyöryhmän sihteeristön toimittama ajankohtais- ja markkinakatsaus.

Voit antaa palautetta tai muuttaa Viljaviesti-tilausta si tällä lomakkeella.

»Twitter @VYR_fi ja #VYR_fi
»Facebook Vilja-alan yhteistyöryhmä
Uutiskirjeen tiedot perustuvat useisiin eri tietolähteisiin eivätkä ne edusta yksittäisten toimijoiden eikä VYR:n näkemystä. VYR ei ota vastuuta tietojen oikeellisuudesta.
Lähteet

»AMI-informiert.de
»IGC www.igc.int
»USDA www.usda.gov
»Euroopan Komissio ec.europa.eu/agricul ture/cereals
»FAO-AMIS www.amis-outlook.org
»AHDB cereals.ahdb.org.uk
»Strategie Grains www.strategie-grains .com
»Luke www.luke.fi
»Agritel www.agritel.com/en/a gritel
»Ruokavirasto www.ruokavirasto.fi
»Tulli uljas.tulli.fi